Årsstämman

 

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hålls den 6/4 på Sjögesta motell, Vikingstad

 

Ombud och övriga intresserade ska anmäla sig och betala in avgiften för fika och lunch.

 

Årsstämman 2018

Summering från stämman och konstituerande styrelsemöte 8/4 2018

 

Styrelsen 2018:

Ordförande Helena Kättström, vice ordförande Anna Magnusson Gardelin, sekreterare Katarina Mellquist, kassör Ingrid Lennartson, ledamöter Per Axelsson, Linda Åhlén och Johan Lundberg Larsson.

Suppleanter: Jan Olof Dahlenbäck, Anna Ohlsson, Annerli Johansson, Moa Belin och Frida Johansson.

Styrelsen utsåg Anna Ohlsson till medlemsansvarig, vilket betyder att det är till Anna lokalföreningarna ska rapportera nya medlemmar, adressändringar och när Lill-Blakken saknas.

 

Övriga val på stämman:

Revisorer: Ulla Johansson och Maud Olander. Revisorssuppleanter Marie Sandelin och Mia Ewerskog.

Valberedning: Lars-Fredrik Cederblad (sammankallande), Lars-Ove Larsson och Elisabeth Larsson.

 

Nya stadgar:

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsen förslag till ändring av stadgarna. De nya stadgarna gäller från 1/1 2019 och kommer att finnas på hemsidan.

 

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften till SFF beslutades höjas med 25 kr (gäller 2019)., och lokalföreningarnas avgift till SFF blir då 250 kr (och för medlemmarna tillkommer avgiften till lokalförening).

 

Styrelsemöten:

Styrelsen planerar att sammanträda 28/4, 18/6, 12/8, 6/10 och 8/12.

 

 

 

Årsstämman 2017 summering av beslut

 

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Östen Karlsson.

 

Vid stämman beslutades att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad, dvs 225 kr plus avgift till lokalföreningen.

Ordföranden Helena Kättström omvaldes. Ingrid Lennartson som varit adjungerad kassör nyvaldes som ledamot och fortsätter arbetet som kassör. Linda Åhlén omvaldes som styrelseledamot. Anna Ohlsson omvaldes som suppleant.

 

Ulla Johansson omvaldes som revisor, och Monica Artonius nyvaldes. Maud Olander omvaldes som revisorssuppleant och Marie Sandelin nyvaldes. I valberedningen omvaldes Lars-Ove Larsson och Elisabeth Larsson utsågs som sammankallande i valberedningen.

 

Motionen om treårstest avslogs. Motionen angående hästpass beslutades i enlighet med styrelsens förslag (se Lill-Blakken nummer 1).

 

Avgående revisor Linda Hedlund och revisorssuppleant Lennart Wiklund avtackades. Prisutdelning avslutade årsmötet. Av verksamhetsberättelsen framgår samtliga pristagare.

 

 

 

 

 

 

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se