Årsstämman

Årsstämma 2018

Stämman hålls den 8 april 2018, på Vätterleden. Se kallelse i Lill- Blakken.

 

 

Årsstämman 2017 summering av beslut

 

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Östen Karlsson.

 

Vid stämman beslutades att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad, dvs 225 kr plus avgift till lokalföreningen.

Ordföranden Helena Kättström omvaldes. Ingrid Lennartson som varit adjungerad kassör nyvaldes som ledamot och fortsätter arbetet som kassör. Linda Åhlén omvaldes som styrelseledamot. Anna Ohlsson omvaldes som suppleant.

 

Ulla Johansson omvaldes som revisor, och Monica Artonius nyvaldes. Maud Olander omvaldes som revisorssuppleant och Marie Sandelin nyvaldes. I valberedningen omvaldes Lars-Ove Larsson och Elisabeth Larsson utsågs som sammankallande i valberedningen.

 

Motionen om treårstest avslogs. Motionen angående hästpass beslutades i enlighet med styrelsens förslag (se Lill-Blakken nummer 1).

 

Avgående revisor Linda Hedlund och revisorssuppleant Lennart Wiklund avtackades. Prisutdelning avslutade årsmötet. Av verksamhetsberättelsen framgår samtliga pristagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Svenska Fjordhästföreningen 2018

Kontaka Svenska Fjordhästföreningen på kontakt@fjordhastforeningen.se