Årsstämman

 

Årsstämman 2017 summering av beslut

 

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Östen Karlsson.

 

Vid stämman beslutades att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad, dvs 225 kr plus avgift till lokalföreningen.

Ordföranden Helena Kättström omvaldes. Ingrid Lennartson som varit adjungerad kassör nyvaldes som ledamot och fortsätter arbetet som kassör. Linda Åhlén omvaldes som styrelseledamot. Anna Ohlsson omvaldes som suppleant.

 

Ulla Johansson omvaldes som revisor, och Monica Artonius nyvaldes. Maud Olander omvaldes som revisorssuppleant och Marie Sandelin nyvaldes. I valberedningen omvaldes Lars-Ove Larsson och Elisabeth Larsson utsågs som sammankallande i valberedningen.

 

Motionen om treårstest avslogs. Motionen angående hästpass beslutades i enlighet med styrelsens förslag (se Lill-Blakken nummer 1).

 

Avgående revisor Linda Hedlund och revisorssuppleant Lennart Wiklund avtackades. Prisutdelning avslutade årsmötet. Av verksamhetsberättelsen framgår samtliga pristagare.

 

 

Årsstämman

Svenska fjordhästföreningen (SFF) bildades 1961. För närvarande består Svenska fjordhästföreningen av 20 lokalföreningar som har sammanlagt ca 800 medlemmar. Föreningen arbetar för fjordhästens fortlevnad och utveckling genom att till exempel göra upp regler för avelsgodkännande av hingstar, sköta registrering och stamboksföring mm. Den första svenska stamboken över fjordhästar kom ut 1964.

 

Förutom avelsarbete arbetar SFF även med tävlingsverksamhet. Varje år arrangeras Fjordhäst SM av någon av lokalföreningarna ute i landet. Man tävlar då i hoppning, dressyr, precisionskörning, brukskörning, bruksridning och allround. På avelssidan är det största arrangemanget riksutställning och hingstpremiering som hålls i Vetlanda varje höst.

 

Föreningen har en styrelse där förtroendevalda från stora delar av landet ingår. Styrelsen väljs varje år vid årsstämman.

 

Fjordhastforeningen.se är SFF's webbplats och Lill-Blakken är SFF's tidning, som distribueras till medlemmar, domare, andra hästföreningar, ridskolor, myndigheter med flera. Dessa två medier marknadsför och beskriver fjordhästen samt verksamheten, såväl utåt mot myndigheter och allmänhet, som inom SFF och dess medlemmar.

 

 

Uppdaterad 2017-05-26

 

 

Ibland kan det vara svårt att hitta information på hemsidan. Fyll i kontaktformuläret här intill för att komma i kontakt med någon ur styrelsen eller webmaster.

 

Vi svarar så fort vi kan på din fråga!

 

Med vänliga hälsningar/

Svenska Fjordhästföreningen

 
 
 

Besök Svenska Fjordhästföreningens sponsorer

 

 

Copyright © Svenska Fjordhästföreningen 2018

Kontaka Svenska Fjordhästföreningen på kontakt@fjordhastforeningen.se

 

Kontakta webmaster på web@fjordhastforeningen.se