Aktuellt

 

 

Copyright © Svenska Fjordhästföreningen 2018

Rapporter från styrelsemöten

Minnesanteckningar från styrelsemöten

 

Sammanfattning av SFFs styrelsemöte 20181006

Precisionskörning på fjord-SM

Frågan om vad som gäller för krav till SM i precisionskörning (SM-klass och allroundklass) har utretts av Tävlingskommittén. För att vara kvalificerad till lätt A precisionskörning krävs två godkända lätt B. Detta gäller på lokal tävling, och styrelsen har beslutat att även när SM står som ”arrangemang” ska kraven vid lokal tävling gälla. Alltså måste deltagare i SM-klass i precisionskörning och SM-klass allround uppfylla dessa kvalkrav enligt TR sportkörning.

Unghästchampionat och fjord-SM för juniorer

Nya regler för SM för juniorer (till och med 18 år) och uppdaterade regler för ungästchampionat (kategorier i hoppning läggs till på samma sätt som vid SM) är beslutade och kommer inom kort på hemsidan.

Fjordcupen

Uppdaterade och delvis ändrade regler för Fjordcupen 2019 är beslutade. Det införs en unghästcup samt också cuper för juniorer och för veteraner. Reglerna kommer att presenteras på hemsidan.

Hingstpremiering och riksutställning

Grevagården är preliminärbokat för hingstpremiering och riksutställning denm 7-8 september 2019. Vi planerar för ungefär samma upplägg som 2018, och även att bjuda in flera raser till utställning på söndagen.

Årets hingstpremiering och riksutställning blev välbesökt och vi har fått många positiva reaktioner. Tack vare många goda krafter blev det ekonomiska resultatet i balans, och vi tackar alla som bidragit till detta.

Stuterinamn

Styrelsen godkände att stuterinamnet Taffsnäs åter blir aktivt (senaste registrerade föl 1996). Innehavarare är Familjen Klangestam samt Frida Mattson.

Stuterinamnet Dhuwa, innehavare Anna Engdahl, godkändes under förutsättning att inga protester kommit in till sekreteraren senast den 15 december 2018.

Ungdomsaktiviteter

Avelskurs i Tranås 3/11, som SHs ungdomsråd arrangerar. Gratis för alla upp till 26 år.

2019 får alla som är född 1999 och senare 100 kr rabatt på medlemsavgiften för fullvärdigt medlemskap. Betala senast 31/3 2019 till din lokalförening (deras ordinarie avgift minus 100 kr).

Friends

Fem fjordhästar kommer medverka på Friends, varav fyra deltar i uppvisningen på Matinén och en i rasboxen.

På söndag kväll avgörs Årets kallblod, ca 17.00 i mässpaddocken och final i stora arenan vid kvällsföreställningen. Vi återkommer om vilka som representerar när vi fått svar från ägare till uttagna hästar.

 

Nästa möte

8 december.

 

 

Anteckningar från Styrelsemöte 12/8 2018

Fölregistering

Om ihåg att se till att få ditt föl id-kontrollerat och chipmärkt och ansöka om registrering innan 1/11, och gärna redan nu!

 

Grevagården

Kom ihåg att anmäla dig till middagen på lördagskvällen! Se info i proppen!

Vi återkommer med tidsprogram och katalog så snart det är klart.

 

Stuterinamn

Styrelsen beslutade godkänna stuterinamnet Virres, innehavare Veronica Larsson, under förutsättning att inga protester inkommit till sekreteraren senast den 30/9.

 

Ungdomssatsning

Vi planerar för en serie webbföreläsningar under hösten och vintern, och återkommer med program och inbjudan.

Alla ungdomar födda 1999 och senare som betalar medlemsavgift för 2019 senast den 31/3 2019 kommer få 100 kr rabatt på medlemsavgiften för fullvärdig medlem (lokalföreningen betalar in reducerad avgift för dessa). Ange födelseår när du betalar in till lokalföreningen, och checka avgiften med din lokalförening (olika avgift för olika föreningar). OBS! gäller endast 2019 under angiven period!

 

SM

SM 2019 kommer att anordnas av Kalmar läns FF i Västervik 18-21 juli.

SM 2020 kommer att anordnas av Mälardalens FF och Stockholm Uppsala FF.

 

Unghästchampionat

På grund av lågt antal deltagare och små årgångar även framöver beslutade styrelsen att lägga ner unghästchampionatet.

Till 2019 kommer istället en fjordcup speciellt för unga hästar att erbjudas. Mer info kommer senare.

 

Stämma 2019

Stämman 2019 planeras till lördagen den 6 april.

 

Tolkning av reglemente

Styrelsen har fått frågan vad som avses med godkänt resultat på tävling när det gäller tävlingsmeriter som ska ersätta bruksprov för ston. Styrelsen kom fram till att samma nivå som krävs för godkänt resultat för prestationsmedalj i brons ska räknas som godkänt.

 

 

Anteckningar från styrelsemöte 20180618

Årets ungdomsförening

Svenska fjordhästföreningen fick ta emot den fina utmärkelsen Årets ungdomsförening 2017 på SHs stämma. Priset består av en värdecheck på 10.000 kr för fortsatta ungdomssatsningar och är en uppmuntran för vårt lyckade arbete för att engagera ungdomar i föreningen. Styrelsen har utsett en kommitté bestående av Frida Johansson (sammankallande), Johan Lundberg Larsson och Ella Råhlén som ska ta fram förslag på aktiviteter. Ett av förslagen är en liten serie med föreläsningar via Skype, där teman som föreslogs var "Att tävla med fjordhäst", "Träna för en hållbar häst". Kontakta Frida, Johan eller Ella om du har fler förslag!

 

Remisser

Det kommer för närvarande många remisser från Jordbruksverket med förslag till nya föreskrifter. Nya regler om tävling (L17) är beslutade och gäller från 21/6 2018. Till detta möte hade det kommit in remisser om embryverksamhet (M5) och avel med hästdjur samt id-handlingar (M16). SFF kommer att besvara även dessa båda remisser.

 

KBI

Alla fjordhästar som genomfört godkänt KBI (körbarhetsintyg) kommer att få ett diplom från SFF.

 

GDPR

Info om GDPR är utlagt på hemsidan och kommer även i Lill-Blakken.

 

SM

Dispensansökan om att få tävla mer än två klasser per dag i ridning och/eller körning avslogs. Styrelsen avslog även ansökan om att få använda resultat från SM-dressyren i allroundklassen (istället för att rida allround-dressyr).

För att få delta i SM-klass gäller samma krav som enligt Ridsportförbundets TR I, dvs att man är svensk medborgare eller skriven i Sverige (sedan tid som framgår av TR I). Deltagande utom tävlan är inte aktuellt i SM-klass.

Vi söker fortfarande arrangör för 2019 och kommande år. Kontakta gärna tävlingskommittén om du vill diskutera möjligheter!

 

Anteckningar från styrelsemöte 28/4 2018

Grevagården 8-9 september

Hingstpremiering med bruksprov kommer hållas på Grevagården 8 september. Riksutställning samt officiell utställning för många andra raser (shetland, ardenner, new forest, welsh av alla sektioner, exmoorponny, rysk baskjir, lipizzaner samt morganhäst) kommer att arrangeras den 9 september. Då kommer det även finnas handlerklass för ungdomar, och i samarbete med Skaraborgs ponny avel är det möjligt att visa sin fjordhäst på treårstest. Proposition kommer att finnas i Lill-Blakken nummer 2 samt inom kort på hemsidan. Anmälan via internetanmälan på SHs sida (för alla raser där det är möjligt).

 

Stuterinamn

Stuterinamnet Sörkullen med innehavare Marianne O´Callaghan, Ydre, godkändes. Eftersom det re-dan tidigare är godkänt för ponny behövs ingen tid för protester.

 

Ny avelsplan i Norge

Norge har reviderat sin avelsplan och gjort en del förtydliganden om vita tecken samt randiga hovar. Styrelsen konstaterade att vi inte behöver ändra våra reglementen med anledning av detta.

 

Tävling

Arrangör för SM 2019 efterlyses! Kontakta styrelsen om din lokalförening är intresserad. Tänk på att det kan vara en bra idé att samarbeta flera lokalföreningar, och att det också går att arrangera på annan plats än inom egna området. En anläggning med tillräckligt antal fasta boxar ger bäst möjlig-heter att klara ekonomin på ett bra sätt.

Vi har åter tillsatt en tävlingskommitté med främsta uppgift att stötta arrangörer av SM. Samman-sättning av denna kommitté samt övriga kommittéer och råd presenteras på hemsidan och i Lill-Blakken när alla berörda bekräftat.

Fjordcupen rullar på, och fler är välkomna att lösa startkort!

 

 

Aktuellt från styrelsemöte 17/2 2018

Inför stämman

Kom ihåg att anmäla ombud senast 25/2!

De som vill vara med på WE-clinic ska anmäla sig senast den 18/3 – se Lill-Blakken för mer info.

Styrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av stadgarna. Förslaget innebär bara mindre rättelser och justeringar, och det är styrelsens förhoppning att det ska kunna antas enhälligt på stämman, så att vi har korrekta stadgar att arbeta efter inom kort. Förslaget går ut till ombud samt finns på hemsidan.

 

Stuterinamn

Styrelsen har beslutat godkänna två nya stuterinamn, under förutsättning att inga protester inkommer till sekreteraren senast den 1 april. Dessa är:

- Tokas, innehavara Susan Carlsson, Skövde

- Sannagårds, innehavare Elisabeth Larsson och Johan Lundberg Larsson, Vintrosa

 

Grevagården

Ett stort antal andra rasföreningar har tackat ja till vår inbjudan att kunna delta på utställning i samband med vår riksutställning 9/9. De som tackat ja hittills är ardenner, shetland, new forest, welsh (alla sektioner), exmoor, lipizzaner, morgan och rysk basjkir. Vi ser fram emot en riktigt fin utställningsdag och hoppas på stort deltagande, där vi som vanligt kommer att utse riksetta och bästa fjordhäst, men också BIR för andra raser och slutligen BIS.

 

SM

Vi efterlyser arrangör för SM 2019 – kontakta gärna någon i styrelsen. Tänk på att samarrangemang mellan flera lokalföreningar är en bra möjlighet.

 

Hingstar

Finslands Ringo 281 har konstaterats ha spatt på höger bak (men inga tecken på spatt på vänster bak), och avelsvärderingsnämnden har bedömt frågan. Informationen läggs till som en upplysning i hans avelsvärderingsbevis, och han har fortsatt tillstånd AB(prest och ext) i enlighet med tidigare beslut, vilket är i enlighet med reglementet eftersom han har ett flertal tävlingsmeriter.

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte SFF 9 december 2017

Sportcup

SFF har arbetat fram ett förslag till sportcup för fjordhäst. I cupen kan man köpa startkort i en eller flera grenar, och räkna resultat på lokal nivå och högre. Den som har högst poäng i varje gren kommer få pris på årsstämman. Förslaget läggs nu ut på remiss till alla som vill svara. Mejla dina synpunkter senast den 26/12 – se mer info på hemsidan! Vi hoppas kunna starta redan under 2018 (januari).

 

Hingstlicens 2018

Hingstlicensen kostar 500 kr per hingst och ska betalas in senast den 1 februari till SFFs bankgironummer 550-1184, om du vill ha hingsten med i hingstkatalogen i Lill-Blakken nummer 1. Mejla en högupplöst uppställningsbild till redaktören senast den 1 februari tillsammans med aktuella kontaktuppgifter.

 

Registrering

Hittills är 92 föl födda 2017 registrerade, varav 3 är importer. Observera att alla importerade fjordhästar ska tilläggsregistreras senast 30 dagar efter att de kommit till Sverige! Vi tror att det fortfarande finns en hel del importer som inte har gjort detta. För mer info se hemsidan.

 

Sommarpremiering

Ingen valack fick diplom under 2017, och många treåriga valacker har inte visats. Även bland de treåriga stona är det sju som inte visats (ett i fjol). Vi hoppas att det är en tillfällig svacka och att alla treåriga ston och valacker ska visas på sommarpremiering 2018.

 

Prestationsmedaljer

Reglerna för sportkörning är justerade för att fungera mot nuvarande TR, och de uppdaterade reglerna finns på hemsidan. Ingen ändring är gjord i sak.

För placering på SM i bruksgrenar gjorde styrelsen tolkningen att placerade räknas på samma sätt av andelen starter i klassen som man gör inom ridsportens TR, när det gäller beslut om prestationsmedalj. Totalt har det i år ansökts om 47 prestationsmedaljer.

 

Unghästchampionat

Det var få starter i årets unghästchampionat, och inte alla grenar kunde hållas. 2018 kommer championatet att hållas i samband med SM. Därefter (hösten 2018) kommer styrelsen att utvärdera championatet och ta ställning till om det behöver ändras eller om det kan fortsätta i nuvarande form.

 

Valberedningen

Valberedningen deltog på del av styrelsemötet och informerade om sitt arbete och att flera avsägelser finns. Om du har förslag eller andra synpunkter kan du kontakta valberedningen. Sammankallande är Elisabeth Larsson, Vintrosa.

 

Stuterinamn

Helen Indrebö har ansökt om stuterinamnet Fin, som suffix (efter hästens namn). Det godkändes under förutsättning att inga protester har inkommit till sekreteraren senast den 1 februari 2018.

 

Domarutbildning

Exteriörkursen var lyckad och det finns ett stort behov av nya domare, då flera faller för åldersstrecket den närmaste tiden. SFF beslutade att det även fortsatt är 70 år som gäller som gräns för att vara aktiv domare för fjordhäst. Vi kommer eventuellt att arrangera en ny steg 1 kurs under 2018 (hösten), och vi ska också planera för en steg 3 kurs när vi bedömer att det finns kandidater som kan vara klara för examination. Från kursen i höst beslutades att godkänna Håkan Erlandsson som domare för fjordhäst. Som aspiranter för fjordhäst godkändes Frida Johansson och Ella Råhlén. Även övriga deltagare har gjort bra resultat och är välkomna åter.

 

Utställningar

Riksutställningen på Grevagården kommer att öppnas även för andra ponny- och kallblodsraser i den mån som aktuella avelsorganisationer godkänner den som officiell. Det blir också treårstest på samma plats. Vi hoppas på en riktig hästfest!

Stockholm-Uppsala FF planerar för en utställning i Knivsta den 9 juni.

 

Friends och Eurohorse

Alla deltagande fjordhästar gjorde fin reklam på Friends, och monterhästen Gulmåras Zeke var mycket klappvänlig. PR-kommittén hade många besök i montern, och lyckades värva hela tio nya medlemmar under Friends – bra jobbat och välkomna till er alla! Ytterligare några nya medlemmar har tillkommit efter Friends, och alla nya som löser medlemskap nu får årets sista nummer av Lill-Blakken som extra bonus.

Vi kommer som vanligt att finnas med monter på Eurohorse, så planera gärna för ett besök även där.

 

Brunte

SFF beslutade att avsluta medlemsskapet i Brunte (Brukshästorganisationernas samarbetskommitté).

 

Försäkring

SFF har under året utrett frågan om försäkringsskydd, då saken kom upp på stämman. Vi har en ansvarsförsäkring som vi bedömer är tillräcklig. Alla medlemmar är försäkrade på våra arrangemang såsom avelsvärdering, utställning och kurser, genom en försäkring hos SH. Eftersom denna är kopplad just till medlemskapet kommer det att i fortsättningen vara ännu viktigare att ställa krav på att vara medlem, och de som väljer att inte vara det deltar på eget ansvar.

 

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte den 14 oktober 2017

Avel 2017:

Under 2017 är det rapporterat att 119 ston är betäckta, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. 85 födda föl är rapporterade, och hittills har 69 av dem registrerats. Vi påminner om att skicka in underlag för registrering innan 1 november, samt att stoägaren ska rapportera även när det inte blev något föl.

 

Årsstämma och konferens 2018:

Vätterleden, Gränna är bokat för konferens och årsstämma den 7-8 april 2018. Lördagen kommer att ägnas åt en clinic om WE, working equitation, med både teori, praktisk demonstration och möjlighet att prova på. Vi återkommer med inbjudan och intresseförfrågan om att delta med häst (för ett begränsat antal deltagare, övriga är välkomna att delta utan häst).

 

Hingstpremiering, riksutställning 2018:

Grevagården är bokad för hingstpremiering 8 september och riksutställning den 9 september. Vi undersöker möjligheterna för fortsatt samarbete med Skaraborgs ponnyavel, som alla verkade uppskatta.

 

SM och unghästchampionat 2018:

Skaraborgs FF arrangerar SM och unghästchampionat på Grevagården den 12-15 juli 2018. Om någon är intresserad av att arrangera SM 2019 är ni välkomna att kontakta styrelsen.

 

Årets kallblod:

Vi har ännu inte fått inbjudan till Årets kallblod, men återkommer med info så snart vi vet mer.

 

Friends:

Åtta fjordhästar kommer att medverka i showen på Friends. Dessutom har vi monterhäst och PR-kommittén finns på plats som vanligt.

 

Kommande möten:

Nästa möte den 9 december, och då kallas även valberedningen.

Första mötet 2018 blir den 10 februari, och då kallas även revisorerna.

 

 

Sammanfattning från styrelsemöte 5 augusti 2017

 

Stuterinamn

Styrelsen beslutade att godkänna stuterinamnet Lyrics, innehavare Ulla-Marie Hellenberg, Edsbro. Namnet är redan registrerat hos SPAF och kommer att registreras hos SFF så snart som avgiften är inbetald.

 

Styrelsen beslutade att godkänna stuterinamnet Be Avia, innehavare Beatrice Cederblad och Mathias Andersson, Vikbolandet, under förutsättningar att inga protester kommer in. Eventuella protester ska vara sekreteraren tillhanda senast den 1 oktober.

 

Styrelsen beslutade att avslå ansökan om stuterinamnet Bergagård, då det redan finns ett stuterinamn Bergagården registrerat hos SPAF med annan innehavare. Vi passar på att påminna om att det kan vara klokt att titta på Svenska ponnyavelsförbundets lista över godkända stuterinamn innan ansökan, då vi har en överenskommelse om att inte godkänna identiska eller snarlika namn.

 

Grevagården

Styrelsen beslutade att ta bort kvalkravet för treårsston till riksutställningen. Därmed kan renrasiga fjordhästar av alla åldrar anmälas till riksutställning. För treåringar finns även möjligheten att delta i treårstest, tack vare bra samarbete med Skaraborgs ponnyavel.

 

Stämman 2018

Datum för stämman sattes preliminärt till den 8 april 2018 och med clinic om Working equitation den 7 april. Vi återkommer på hemsidan och i Lill-Blakken med mera information.

 

Nya föreskrifter om hästhållning

Jordbruksverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om hästhållning, med planerat ikraftträdande den 1 juli 2018. SFF är en av remissinstanserna, och styrelsen har tagit fram ett remiss-svar med förslag till vissa ändringar. Vi bedömer bland annat att förslaget inte har tagit hänsyn till hingsthållning när det gäller regler om social kontakt, och reglerna om storlek på boxar är onödigt krångliga. Vem som vill har möjlighet att enskilt skicka in sina synpunkter. Förslaget finns på Jordbruksverkets hemsida, och svaret ska vara inne senast den 11 september.

Aktuellt från styrelsemöte 6 maj 2017

 

Vetlanda 9-10 september

Vi kommer i år att ha en handlerklass för ungdomar i samband med riksutställningen på söndagen 10/9. Riksutställningen döms av norsk och svensk domare tillsammans. Hingstpremiering och bruksprov hålls på lördagen, och på lördag kväll är det gemensam festmiddag. Se mer info i proppen som kommer på hemsidan och i Lill-Blakken inom kort.

 

Treårstest

Det blir inget treårstest i Vetlanda i år, utan vi rekommenderar alla att visa vid treårstest hos SPAF. Resultaten är officiella om domaren (exteriör) är godkänd för fjordhäst, och annars blir det en bedömning utan officiell status (inte avelsvärdegrundande). SPAF hälsar att fjordhästar är hjärtligt välkomna att anmäla, och det går också bra att erbjuda sig som funktionär. Styrelsen arbetar för att fler ponnydomare ska få kompetens att döma även fjordhäst, för att ge bättre möjligheter till officiella resultat framöver.

 

Nya passregler mm

Det är ännu en gång aktuellt med ändring av regler för pass och om avelsorganisationer. Ändringarna ser ut att träda i kraft 2021, och vi följer arbetet. Vi återkommer när det finns information av allmänt intresse, och för den som är särskilt intresserad finns mer att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

 

Exteriörkurs

Vi planerar för en uppföljning av förra årets exteriörkurs, preliminärt i oktober. Vi hoppas kunna bjuda in de som var med på förra kursen till en steg 2-kurs, och vi planerar också för att kunna erbjuda färdiga domare att bredda sin kompetens med fler raser i samband med kursen.

 

Prestationsmedaljer

Prestationsmedaljer ska sökas senast 1 november. Priset är 100 kr för fullvärdig medlem och 150 kr för den som inte är medlem. Porto tillkommer om medaljen inte hämtas i samband med lokalföreningens årsmöte.

 

Plaketter

Bronsplaketter till diplomston och diplomvalacker, silverplaketter till svenskfödda godkända hingstar och guldplaketter till elitpremierade kommer från i år endast att delas ut till medlemmar i SFF.

 

SM

Vi söker arrangörer för SM och unghästchampionat 2018 och framåt. Hör gärna av dig om du har ett förslag! Vi ser gärna samverkan mellan flera föreningar.

 

Kommittéer

Styrelsen har beslutat att upplösa tävlingskommittén och hantera tävlingsfrågorna inom styrelsen tills vidare. Reglemente mm är uppdaterat och vi tar beslut om ny kommitté när behov finns. Övriga kommittéer är omvalda, se listan över kontaktpersoner.

 

EM i Göteborg

Vi kommer att ha en monter (tält) på EM i Göteborg. Besök oss gärna där! Det kommer även finnas fjordhästar på plats.

 

Årsstämman summering av beslut

För summering av beslut vid årsstämman, läs HÄR

 

 

Minnesanteckningar från SFFs styrelsemöte 2017-02-04

 

Avelskonferens

Den 1 april kommer vi att bjuda in till avelskonferens på Vätterleden, Gränna (dagen före årsstämman på samma plats). Temat blir ”Fjordhästar födda i Sverige” och programmet kommer bland annat att innehålla punkter om avel, inavel, prestation, import, köp av häst, regler för stoägare och hingsthållare. Inbjudan och program kommer att presenteras inom kort. Vi kommer att ansöka om medel från SHs ungdomssatsning och hoppas kunna erbjuda ungdomar rabatterat pris. Kostnad för att delta blir 1000 kr för lördagen och 1250 kr för hela helgen (inklusive övernattning i dubbelrum).

 

Årsstämma

Årsstämman är den 2 april på Vätterleden, Gränna. Ombud ska anmälas senast den 19 februari till sekreteraren. Ange gärna mejladress så underlättar det utskick av alla handlingar! Vi kommer att dela ut priser till Årets avelshäst, Årets prestationshäst, Årets profil, Hingsthållarutmärkelser, Förärvningspriser, Plaketter till diplomvalacker, nygodkända hingstar och ELIT-ston. Vilka alla dessa är hoppas vi stannar inom styrelsen ännu ett tag, så att ni med spänning ser fram emot Lill-Blakken nummer 1!

 

Aktiviteter under året

Förutom ovanstående planerar styrelsen för att som vanligt ha en avelshelg i Vetlanda 9-10 september, och att då igen ha en visningstävling för ungdomar, förutom hingstpremiering och riksutställning.

Vi planerar också för en exteriörkurs, steg 2 i oktober.

 

Stuterinamn

Stuterinamnet Ringagården godkändes under förutsättning att inga protester kommit in till sektretaren senast den 31/3.

 

CEM-test

Styrelsen ber alla att uppmärksamma att ston som betäckts i annat land eller är importerade måste CEM-testas i Sverige innan de får användas i avel här. Hingst som är importerad eller varit utomlands för annat syfte än tillfällig resa till tävling (enligt de regler som gäller för undantag om hälsointyg) måste CEM-testas i Sverige innan han får användas i avel.

 

Medlemmar

Antalet medlemmar har ökat, men fler är välkomna. Kom ihåg att meddela sekreteraren alla nya medlemmar snarast, så att de kommer med på sändlistan till Lill-Blakkken nummer 1.

 

 

Summering av styrelsemöte 3/12 2016

 

Bronsplaketter

De lokalföreningar som vill dela ut bronsplaketter och diplom till diplomston vid sina årsmöten bör kontakta Annerli Johansson snarast, så skickar hon dem till er.

De valacker som fått diplom under året, samt de tidigare diplomvalackerna, kommer att bjudas in till SFFs stämma för prisutdelning. Eftersom diplom till valacker är nytt väljer vi att inledningsvis uppmärksamma dessa på riksstämman.

 

Fölregistrering

De flesta av årets föl är registrerade, men det saknas ännu några. Se till att skicka in snarast för registrering i de fall det inte är gjort! Vi gläder oss åt att andelen ston som fölat är ovanligt hög i år, nästan 75 %!

 

Avelskonferens

Dagen före årsstämman, den 1 april, planerar vi för en avelskonferens på Vätterleden, Gränna. Vi hoppas kunna erbjuda både intressanta föreläsningar och bra diskussioner om avel, och återkommer senare med program och inbjudan.

 

Exteriörkurs

Exteriörkursen i oktober var lyckad och med duktiga deltagare. Vi planerar för en uppföljande kurs på nästa nivå i oktober 2017. Mer info kommer längre fram. Vi ser gärna att lokalföreningarna också ordnar korta kurser om exteriör och visning av häst för att fortsätta hitta nya intresserade och öka kunskapen hos alla.

 

Friends

Fjordhästarna gjorde fin reklam på Friends på många olika sätt, både i monter, mässpaddock, stjärnhoppning och julavslutningen. Årets kallblod vanns av treåriga fjordstoet Vijol. I visningstävlingen för ungdomar hade vi med två deltagare från SFF.

 

SHs halvårsmöte hölls också under helgen, och rapport därifrån kommer på SHs hemsida.

 

Scandinavium

Vi planerar att medverka på Scandinavium med monter och fjordhäst på plats, tack vare generöst erbjudande från Ingemar Vendelstrand.

 

Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till den 4 februari 2017.

Sammanfattning från styrelsemöte 15 oktober 2016

 

Betäckta ston 2016

Det saknas ännu rapport om några hingstars betäckningar för 2016. De som har rapporterat har sammanlagt betäckt 116 ston, och dessutom vet vi att ett ganska stort antal ston är betäckta i Danmark, vilket förhoppningsvis betyder att vi nästa år kan se fram emot fler fjordföl än de senaste åren.

 

Vetlanda 2017

Hingstpremiering och riksutställning är bokat till 9-10 september 2017 i Vetlanda.

 

För att få arrangemanget att fungera riktigt bra behövs fler frivilliga funktionärer, och vi tar gärna redan nu emot förslag t.ex. om någon lokalförening vill bidra med att ansvara för delar av arbetet på plats.

 

Treårstestet är svårt att få ekonomi på, och det blir nog tyvärr inte bättre kommande år med små årgångar. Vi planerar tills vidare för att även 2017 ha treårstest på lördagen i Vetlanda, men kommer också att diskutera andra möjligheter, och i värsta fall att det inte kan erbjudas.

 

Riksutställningen kommer även 2017 vara öppen för alla åldrar.

 

Lokalföreningskonferens och enkät till lokalföreningarna

Tyvärr har bara fyra lokalföreningar skickat in svar på enkäten som vi sände ut. Den innehöll frågor att diskutera efter årets lokalföreningskonferens, och planen var en uppföljande konferens i höst. På grund av det låga intresset skjuter vi på detta, och mejlar ut ny förfrågan till lokalföreningarna.

 

Stämma 2017

Årsstämman 2017 blir den 2 april, preliminärt på Vätterleden, Gränna. Om det finns intresse blir det en konferens dagen före.

 

Stuterinamn

Styrelsen hade tre ansökningar att behandla. Stuterinamnen Furumossens (Emma och Björn Isacsson), Långdansens (Moa Belin) och Smealidens (Susanne Grönqvist) godkändes under förutsättningar att inga protester inkommer till sekreteraren innan den 1 december. Vad gäller Smealidens var namnet i ansökan stavat med apostrof, men detta orsakar svårigheter vid sökning i Blå basen, och därför godkänns namnet utan apostrof, om den sökande godtar detta.

 

Årets kallblod 2016

Årets kallblod 2016 kommer att hållas på Friends lördagen den 26 oktober. Som representanter för fjordhäst kommer i första hand hingsten Gandhi och stoet Vijol att erbjudas visning. Om dessa inte kan åka utser styrelsen annan svenskfödd fjordhäst som våra tävlande. Helena Kättström utsågs att vara representant för föreningen.

 

Internationellt

Datum och plats för Nordiska mästerskapen 2017 kommer att efterfrågas igen, och vi återkommer med information så snart vi vet mer.

 

Det planeras för en internationell fjordhästutställning 2018, men i dagsläget är inget beslutat om var och när.

 

 

Sammanfattning styrelsemöte 7 maj 2016

 

Exteriörkurs

Vi planerar en exteriörkurs på grundnivå för alla som vill lära sig mer om exteriörbedömning, och kanske på sikt bli domare. Preliminärt i oktober eller november, och vi återkommer med mer info och inbjudan.

 

Stuterinamn

Styrelsen beslutade att godkänna ansökan om tre stuterinamn. Innan de är slutligt godkända ska protesttiden löpa ut. Om du vill protestera mot att något av namnen godkänns ska du skriva till sekreteraren info@fjordhastforeningen.se senast den 30 juni. De namn som kommer att registreras den 1 juli om inga protester kommer är:

-Klackas (Annika och Kent Wieslander)

-Habina (Ellinor Karlström)

-Kotens (Eva Nilsson)

 

SM

SM 2017 kommer att arrangeras av Östergötlands FF i samarbete med Vetlandaortens ryttarförening i Vetlanda. Det blir den 20-23 juli 2017. Lokalföreningar som vill arrangera SM 2018 eller senare får gärna kontakta styrelsen eller tävlingskommittén.

 

EM

Till EM i Danmark den 4-8 augusti har det kommit in ansökningar om att delta i tävlingarna. Alla som sökt kommer att få personligt svar om de tagits ut för individuellt tävlande eller inte. Ett lag har tagits ut, och laget består av Ingemar Vendelstrand - Lusanna(lagledare och körning), Madelene Malmgren – Chalander (hoppning) och Ella Råhlén – Haldol Kry (dressyr). Vi har möjlighet att skicka fler lag om vi får ihop kvalificerade deltagare i alla tre grenar, och återkommer i så fall om detta.

 

Prestationsmedaljer

Styrelsen har fastställt nya regler för prestationsmedaljer och de kommer att läggas ut på hemsidan. De gäller från 1/1 2017, så under pågående säsong är det de gamla reglerna som gäller.

 

Diplom till valacker

Treåriga valacker kan från och med i år tilldelas diplom (se reglementet för ston och unghästar). Styrelsen beslutade att retroaktivt tilldela diplom till valacker som visats vid sommarpremiering 2011 och senare och som uppfyller kraven.

 

Utställningar

Förutom de utställningar som arrangeras inom SFF finns det flera utställningar som är öppna för fjordhästar (tillsammans med andra raser). De som vi känner till och har godkänt är:

-19/6 Uddetorp, Skaraborgs ponnyavel. Domare: Morgan Johnsson och Elisabeth Ljungstorp

-26/6 Hudiksvall, Mälardalens russavelsförening. Domare: Liselott Erixon

-3/9 Backamo, kallblodsutställning. Domare Elisabeth Ljungstorp

-10/9 Ökna, Södermanlands hästavelsförening, Domare: Madeleine Beckman

 

Lokalföreningskonferens

Styrelsen summerade de förslag som kommit fram på lokalföreningskonferensen och kommer att gå ut med en summering och några frågor till alla lokalföreningar inom kort.

 

Vetlanda 10-11 september

Årets avelshelg med jubileumsutställning blir i Vetlanda den 10-11 september. Det kommer att vara hingstpremiering samt treårstest under lördagen, och en riksutställning öppen för alla åldrar på söndagen. Propp kommer att läggas ut på hemsidan och i Lill-Blakken, och anmälan ska ske genom internetanmälan (som inte är öppnar genast). Det kommer som vanligt att vara en festmiddag på lördagskvällen, och alla är välkomna att anmäla sig till den (se propp).

Ägaren till Hassle Kry har ansökt om att få göra bruksprovet på hingstpremiering i Norrbotten, och det beviljades, eftersom han är tidigare exteriört godkänd och har en lång resa till Vetlanda.

 

Kommittéer

Listan över kontaktpersoner och vilka som ingår i olika kommittéer är uppdaterad och finns på hemsidan.

Styrelsemöte 6 februari 2016

 

Jubileumsår 2016

Svenska fjordhästföreningen firar 55 år i år. Det kommer vi att uppmärksamma flera gånger under året, och vi börjar med att fira med tårta efter årsstämman den 3 april. Vi kommer också att ha jubileumsutställning i Vetlanda, öppen för alla ålderskategorier.

 

Lokalföreningskonferens

Alla lokalföreningar i Svenska fjordhästföreningen hälsas välkomna att skicka valfritt antal representanter till vår lokalföreningskonferens lördagen den 2 april på Motell Vätterleden, Gränna. Inbjudan kommer att gå ut till alla lokalföreningar inom kort.

 

Konferensen börjar med fika 10.00 och beräknas avslutas senast 17.00. Efter konferensen ges tillfälle att delta i en gemensam middag, då vi firar Svenska fjordhästföreningens 55 års jubileum.

Under konferensen vill vi diskutera följande frågor:

- Hur samverkar vi bäst mellan lokalföreningarna?

- Vilket stöd behöver lokalföreningarna av riksföreningen?

- Hur värvar vi nya medlemmar och hur behåller vi dem vi har?

- Hur kan vi marknadsföra fjordhästen?

 

Årsstämman

Alla dokument och underlag inför stämman kommer att sändas till lokalföreningarnas ombud. En del av materialet kommer också att presenteras i Lill-Blakken, men om du vill ta del av helheten kan du kontakta din lokalförening.

Styrelsen tackar för förslag till olika utmärkelser och har fattat beslut om pristagare. Samtliga pristagare kommer att få personlig inbjudan till stämman den 3 april.

 

Danska stamboken firar 75 årsjubileum med EM och mycket mera

I Danmark bjuder de in till stort jubileum på Vilhelmsborg (mitt på Jylland) den 4-7 augusti för att fira att den danska fjordstamboken fyller 75 år i år. Under dessa dagar kommer de att arrangera såväl tävlingar som hingstpremiering, utställning och jubileumsmiddag. Tävlingarna omfattar både EM och danska mästerskap och går i hoppning, dressyr, körning och allround. Det kommer också att finnas utställningsklasser för tävlingshästarna, och även tävlingar om bästa handler (uppvisare). På lördagskvällen hålls jubileumsmiddag. Mer info om tidsprogram, klasser mm kommer att presenteras inom kort.

 

Om du är intresserad av att tävla på EM för Sverige så skicka uppgifter om ekipaget och dess meriter till sekreteraren Christina Engman. De som åker kommer att få stå för sina egna kostnader i samband med tävlingarna.

 

SM och tävlingsregler

Styrelsen tog i december beslut om ett nytt tävlingsreglemente, som gäller från 2017. Detta finns på hemsidan. De regler som gäller för 2016 finns på : http://fjordsm2016.webs.com/ Där kommer efterhand också mer information om årets SM i Örebro. Arbete pågår med att ta fram uppdaterade riktlinjer för arrangörer.

Styrelsen beslutade att tacka ja till Östergötlands fjordhästförenings erbjudande att arrangera SM 2017. Det betyder att vi också hoppas att några andra föreningar, gärna i samarbete, ska vilja börja planera för 2018.

 

Avelskurs

Kom ihåg att anmäla dig till avelskursen den 5 mars! Program och mer information finns både på hemsidan och Facebook.

 

Scandinavium

SFF kommer att finnas på plats med monter på Eurohorse, Scandinavium. Ingemar Vendelstrand kommer att presentera fjordhästen i paddocken, och vi är stolta att fjordhästen är en av de raser som nämns i förhandsinfon.

 

Nya regler för registrering av stuterinamn

Styrelsen tog beslut om nya regler för att registrera stuterinamn. Reglerna kommer i sin helhet att presenteras på hemsidan inom kort. En ändring är att det inte längre ställs krav på hur många fjordston man ska ha för att kunna registrera stuterinamn. Det kommer från nu att ställas krav på medlemskap i Svenska fjordhästföreningen inte bara för att registrera stuterinamn, utan också varje gång en häst ska registreras med stuterinamn.

 

Policy- värdegrund

Styrelsen har fastställt följande policy:

Svenska Fjordhästföreningens policy och riktlinjer för alkohol och droger.

 

Svenska Fjordhästföreningen är en riksorganisation för fjordhästens främjande.

 

Organisationen arbetar med att utveckla avel och användande av fjordhästen. För genomförandet av detta finns lokalföreningar runt om i Sverige. Lokalföreningarna anordnar olika lokala aktiviteter men även rikstäckande arrangemang som t.ex . Svenska Mästerskap för fjordhästar. Även SFF anordnar arrangemang som t.ex. avelsvärdering för hingstar, treårstester och riksutställning.

 

I föreningarna är många ungdomar engagerade och det är därför viktigt att vi har en alkohol- och drogfri miljö runt all hästhantering, med tanke på säkerhet, etik och goda förebilder.

 

Därför ser vi inom SFF att alkohol och droger inte nyttjas i samband med tävling eller hantering av hästar i offentliga sammanhang, i eller utanför stallar.

 

Denna kommer också att presenteras på hemsidan inom kort.

 

Unga ledare

Hästnäringens nationella stiftelse fortsätter sin ungdomssatsning, och i år lägger de fokus på att utveckla nya ledare inom hästbranschen. Om du är 16-26 år och intresserad av att delta i flera sådana träffar under året kan du anmäla ditt intresse till Linda Åhlén senast den 14 februari. Det är begränsat antal platser. Mer info går att hitta på www.svehast.se under ungdom.

 

Sponsoravtal

Svenska fjordhästföreningen har tecknat ett nytt treårigt sponsoravtal med försäkringsbolaget Agria. Vi är glada över att ha fått förbättrade villkor och ser fram emot fortsatt samarbete.

Rapport från styrelsemöte 5 december 2015

 

Valberedningen

Valberedningen var på plats på styrelsemötet och stämde av individuellt med de olika styrelseledamöterna och suppleanterna. De som inte var närvarande kommer att kontaktas. Om du har synpunkter eller förslag som du vill lämna till valberedningen inför stämman 2016 är du välkommen att kontakta Lars-Ove Larsson, Lena W Johansson eller Elisabeth Larsson.

 

Årsstämma 2016

Stämman 2016 blir söndagen den 3 april på Vätterleden, Gränna.

 

Avelskurs

Avelskursen om planering, betäckning och dräktighet var lyckad och uppskattad och med nästan 40 deltagare. En uppföljning, som handlar om fölning och fölets första år, kommer att hållas i Tranås den 5 mars. Kursen kommer att kosta 950 kr per person, och medlemmar i SFF får rabatt så att de betalar 850 kr. För ungdomar upp till 25 år ger vi rabatt så att de betalar halva priset, dvs 475 respektive 425 kr (att det finns en fullbetalande medlem på samma adress räcker för att få medlemsrabatten). Inbjudan kommer inom kort.

 

Friends, SIHS

Fjordhästen fick mycket bra PR på Friends 26-29 november. Det var många fjordhästar med i både Julavslutningen och Join the circus på stora arenan, och de drog vagnar, slädar, tolkande tomtar mm. De sex fjordston som var med som zebror väckte också stor uppmärksamhet. På mässan hade vi en mycket välbesökt monter, som bemannades av PR-kommittén. De värvade ett flertal nya medlemmar under mässan, och hade många besök i sin fina monter, och fjordhästen i boxen besöktes och klappades av enormt många.

 

I paddocken på mässan gjorde fjordhästarna många framträdanden, bland annat uppvisning av WE, exteriörbedömning och dressyrclinic med andra kallblod. Fjordhästen vann kallblodsdressyren. SFF arrangerade även Årets kallblod, där ardenner hingsten Dacapo blev Årets kallblod, och fjordstoet Finja Kry blev bästa sto. Fjordhingsten Sigge blev publikens favorit och nordsvenska hingsten Björkhagens Modig fick flest röster på Facebook.

 

Eurohorse, Scandinavium

Ingemar Vendelstrand är inbjuden att medverka med sina hästar på Eurohorse sista helgen i mars, och vi ser fram emot att få se deras uppvisningar. Vi planerar att finns på plats med monter även där.

 

SM

SM 2016 kommer att arrangeras i enlighet med det remissförslag för tävlingsregler som gick ut i augusti, med undantag av ett par lättnader, där ekipage som uttagits av lokalförening inte måste prestera resultat på lokal nivå och allroundekipage behöver inte ha resultat på lokal nivå i ridgrenarna.

 

Vi söker fortfarande arrangör för SM 2017! Tänk på att samarbete mellan föreningar kan vara en bra lösning.

 

Tävlingsreglementet

Planen är att nya tävlingsreglementet ska vara fastställt innan årsskiftet. Tävlingskommittén arbetar ännu med förslaget och det kommer att beslutas av styrelsens AU.

 

Vetlanda 2016, 10-11 september

Hingstpremieringen kommer att hållas som vanligt på lördagen den 10 september i Vetlanda. Parallellt med denna kommer treårstestet att gå i lilla ridhuset under lördagen. På söndagen planerar vi för en jubileumsutställning (SFF firar 55 år) öppen för alla åldrar. Alla hästar som fått minst klass 1 (utom föl) vid tidigare bedömningar är välkomna.

 

Hingstkatalog

Hingstar med licens kommer att presenteras på hemsidan, och vi planerar att ta fram en pdf-fil för dem som vill ladda ner och skriva ut. Vi kommer också att ha en mer kortfattad presentation av hingstarna i Lill-Blakken nummer 1, och för att komma med i denna krävs att licensen är betald senast 15 januari. Det går bra att betala licens senare (senast innan första sto ska betäckas), men då kommer hingsten inte med på listan i Lill-Blakken.

 

Stambok

En ny stambok kommer att tryckas under 2016. De som har foton på hästar som ska vara med kan skicka dem till Marie Sandelin.

 

Uppföljning av mål

På mötet i maj planerade styrelsen årets arbete, och satte ett antal mål. Detta följdes upp vid mötet, och en del arbete återstår, men stora insatser är genomförda för att förbättra kommunikation och information och i form av översyn av olika dokument. Arbete återstår med regler för stuterinamn, stadgar, regler för prestationsmedaljer, id-kontrollanter samt brukbarhetstest. Det är fortsatt viktigt att arbeta med att värva nya medlemmar och att behålla dem vi har, och ett led i detta är en fortsatt ungdomssatsning. Vi hoppas också under 2016 kunna arbeta mer aktivt med att stötta lokalföreningarna. Vi har arbetat mycket med att få ekonomin i balans, och det ser betydligt bättre ut nu, men är förstås ett kontinuerligt arbete.

 

God jul

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt 2016, och vill tacka alla för fina insatser under 2015.

 

 

Sammanfattning av styrelsemöte den 17 oktober 2015

 

Vetlanda

Vi har bokat den 10-11 september 2016 för nästa års avelsvärdering och riksutställning.

 

Ungmedfjord

Ungmedfjord har fått mycket positiv respons, och kursen i Vetlanda var lyckad. Alla som gick den är välkomna att anmäla sig till riksungdomsträffen på Friends den 28 november.

 

Vi har fått nu också fått beviljat pengar för ungdomssatsning även på avelskursen den 14 november. Upp till 20 ungdomar, högst 26 år kan gå kursen gratis, och det finns ännu några gratisplatser kvar.

 

Vi har också möjlighet att nominera en ung förebild som får gå på riksungdomsträffen. Kontakta ordförande Helena Kättström om du har något förslag.

 

Friends

Vi kan glädja oss åt att det blir rekordstort deltagande av fjordhästar vid Stockholm International Horseshow på Friends i år. Minst 11 fjordingar kommer med på stora föreställningen på stora arenan. Sammanlagt har vi 17 fjordhästar på plats Kallblodsdressyr är ett av inslagen i paddocken. Paddockprogrammet ger oss också mer tid att visa olika inslag med de hästar vi har på plats, och förslag kan lämnas till Per Axelsson eller Helena Kättström.

 

Årets kallblod

SFF kommer att arrangera Årets kallblod i år på Friends lördagen den 28 november. För fjordhäst tävlar hingsten Sigge, som var högst bedömda hingst under Vetlandahelgen, och stoet Finja Kry, som var BIS i Vaggeryd. De tre främst placerade treårsstona på riksutställningen har alla tackat nej.

 

Stuterinamn

Stuterinamnet Norrgården med innehavare Mats Niia Bergström och Magnus Näslund godkändes av styrelsen. Stuteriet finns redan godkänt för ponny, och det behöver därför inte läggas ut för eventuella protester.

Det godkändes också att Anna-Karin Bladh får ta över stuterinamnet Tveta.

 

Avelskurs

Vinnare av en gratis plats på avelskursen har dragits bland alla medlemmar och vinnare är Hanna Liljeström, Röke 4032, 282 93 Röke (Norra Skånes FF). Grattis! Kontakta Helena Kättström och meddela om du vill utnyttja din vinst eller ej.

Det är stort intresse för kursen, men några platser finns kvar, så anmälningstiden förlängs till den 1 november. Anmäl dig snarast om du vill vara med!

 

Vi planerar för att återkomma under våren med en ny kurs, som handlar om fölning och fölets första år. Mer info kommer.

 

Årsstämma 2016

Stämman 2016 är söndagen den 3 april 2016, preliminärt på Vätterleden, Gränna.

 

Tävlingsremissen

Svar på remissen om nya tävlingsreglementet ska vara inne senast den 1 november!

 

SM

Efter önskemål från de arrangerande föreningarna har styrelsen beslutat att ha dressyren i två omgångar i enlighet med TR-förslaget redan under 2016. Arrangören meddelade att deras planer på att ha öppna klasser i WE och fälttävlan faller på grund av ett tight tidsschema med många klasser när unghästchampionat tillkommit.

 

Till SM 2017 saknas fortfarande arrangör. Kontakta tävlingskommittén om din lokalförening är intresserad!

 

Nya regler om pass mm

Alla hästar som har utländska pass måste tilläggsregistreras i Sverige. Information om detta finns redan på hemsidan och på Facebook.

 

Betäckningssiffran för 2015 blev 118 betäckta ston och alla hingstar har rapporterat.

 

Hemsidan

Det saknas kontaktuppgifter till en del lokalföreningar på hemsidan och en del länkar verkar inaktuella. Vi ber därför alla lokalföreningar att uppdatera sina uppgifter för hemsidan så att vi vet hemsidesadressen alternativt att det finns kontaktuppgifter. Meddela webbmaster era uppgifter.

 

Storeglementet

Storeglementet är ändrat från och med 2016. Det nya reglementet kommer att läggas ut så snart det är korrekturläst och finns i officiell version. Ändringarna innebär bland annat att treårstest blir en avelsvärdegrundande bedömning, om de dömts av domare godkänd för fjordhäst, och att treåriga valacker kan få diplom på samma sätt som treåriga ston.

 

Hingstreglementet

Hingstreglementet är ändrat från och med 2016. Det nya reglementet kommer att läggas ut så snart det är korrekturläst och finns i officiell version. Ändringarna innebär bland annat att det införs en möjlighet att välja mellan ridet eller kört bruksprov för hingst. Styrelsen förtydligade att det ska stå 2,5 år, och inte 2 år, som minimiålder för godkännande av hingst, vilket betyder att tvåårig fjordhingst inte kan avelsvärderas på vårens kallblodspremiering.

 

Internationellt

Danmark kommer att ha jubileumshelg den första helgen i augusti och det blir troligen även EM för fjordhästar då.

Nästa möte är 5 december.

 

 

Information från styrelsemöte 8 augusti 2015

 

Hingstpremiering, utställning och treårstest 12-13 september

Hingstpremiering samt bruksprov kommer att hållas under lördagen den 12 september. Då ordnas också en utställning och saluvisning för unghästar i pausen då nämnden sammanträder. På kvällen gemensam middag – kom ihåg att beställa biljetter i förväg av Linda Hedlund!

 

På söndagen den 13 september blir det riksutställning för treåriga ston och valacker samt treårstest. Under hela helgen kommer det också att pågå en körkurs, så det finns mycket att titta på för publiken. Mer information om tider mm på hemsidan och på Facebook. Välkomna!

 

SM och NM

Vi tackar Östergötlands FF och Jönköpings läns kusksällskap för välordnade tävlingar under fyra dagar i Vaggeryd. Nästa år går SM i Örebro, och vi efterlyser arrangörer för 2017 och senare. Välkommen att höra av dig till styrelsen om din förening är intresserad.

 

Eldsjäl

I samband med middagen i Vaggeryd kom Petra Alm från SH och delade ut pris till en eldsjäl inom föreningen. Styrelsen hade föreslagit Ulla Johansson och Torgny Ottosson som våra eldsjälar, och att döma av de rungande applåderna var det ett mycket uppskattat val. Eldsjälarna fick varsin biljett till fredagsföreställningen på Friends i höst.

 

Remiss nya tävlingsregler

Tävlingskommittén har omarbetat förslaget till nytt tävlingsreglemente, och styrelsen gick igenom detta och införde ytterligare några ändringar. Nu kommer det nya förslaget att gå ut på ny remiss till alla lokalföreningar och det kommer också att läggas på hemsidan så att den som önskar lämna synpunkter har möjlighet. Remisstiden löper till 1 november, och målet är att de nya reglerna med nya kvalreglerna ska gälla från och med SM 2017.

 

Utredning om marknadsföring

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur vi bäst arbetar för att marknadsföra fjordhästen. Gruppen består av Stefan Sahlin, Efwa Blass och Evamarie Nerell, och de ska ta fram förslag till den 1 december, för att styrelsen sedan ska kunna gå vidare med detta.

 

Ungdomssatsning

Håll utkik på hemsidan efter inbjudan till ungdomsträff för alla upp till 26 år! Vi planerar för ett första tillfälle i samband med hingstpremieringen i Vetlanda.

 

Avelskurs

Den 14 november blir det avelskurs i Tranås. Se inbjudan på annan plats i tidningen.

 

Friends

Sista helgen i november är det den stora hästshowen på Friends arena i Stockholm. Troligtvis kommer 15 fjordhästar att delta i olika uppgifter under helgen, såväl på stora arenan som i paddockprogram och rasbox. Kom gärna och besök oss där och visa att du uppskattar fjordhästarna!

 

Rea stamböcker

Vi rear stamböcker och erbjuder nu band 5-14 för 25 kr styck eller 5 st för 100 kr. Band 3 och 4 kostar 200 kr styck och band 15 kostar 250 kr. Det går att beställa böckerna från PR-gruppen (porto tillkommer) eller att köpa i Vetlanda.

 

Id-kontrollanter

Det pågår en översyn av alla id-kontrollanter och chipmärkare. Detta arbete har initierats av SH, och SFF kommer också att se över sin lista och ta bort de som inte längre är aktiva. Om du finns på listan men vill strykas eller ändra uppgifter så kontakta styrelsen.

 

Stuterinamn

Stuterinamnet Ottosa ändrar stavning (tidigare Otto´sa) och innehavare ska vara Familjen Blad. Stuterinamnet Rubin godkändes i mars.

 

Holländskt jubileum

Den holländska stamboken firar att det funnits fjordhästar i Nederländerna i 60 år och bjuder in till jubileumsdag den 3 oktober i Hoenderloo. Det kommer att finnas både exteriörbedömning och en del sportaktiviteter vid detta tillfälle. Jubileet har också firats den 11 juli i Ermelo med ett ännu mer omfattande program.

 

Prestationsmedaljer

Kom ihåg att ansöka om prestationsmedaljer i höst, så att du kan få dem på din lokalförenings årsmöte! Ansökningsblankett och regler finns på hemsidan. Medaljerna kostar numera 100 kr per styck.

 

Ny webmaster

Vi välkomnar Pernilla Hallin, som kommer att arbeta som webmaster. Vi vill också tacka Stefan Sahlin för gott arbete som webmaster, och Stefan kommer att finnas till hands som bollplank så länge det behövs.

 

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte den 15 juni 2015

 

Diplomvalacker

 

Valacker som får diplom kommer få SHs klass 1 rosett på sommarpremieringarna. SFF beslutade att ta fram egen rosett och diplom till valacker, och dessa delas ut på lokalföreningarnas årsmöten. Även de fem valacker som fått diplom i efterhand kommer att få diplom och rosett.

 

Stuterinamn

 

Ulrika Persson har ansökt om stuterinamnet Tofta, och det godkändes preliminärt. Eventuella protester ska skickas till sekreteraren senast den 31 juli.

 

Ungdomsaktiviteter

 

Det finns möjlighet att ansöka om stöd för fortsatt ungdomssatsning. SFF kommer att ansöka om rosetter för Young Handler Award, så att alla visare under 26, som visar i Vetlanda får rosett. Vi planerar även för en klass för bedömning av visning av häst på söndagen i Vetlanda.

 

SFF avser också ansöka om stöd så att ungdomar kan få rabatt på höstens grundkurs i exteriörbedömning. Om det finns fler idéer om ungdomsaktiviteter är ni välkomna att kontakta styrelsen.

 

 

Stambok 16

 

Stambok 16 är på tryck, och planen är de ska kunna börja säljas i samband med SM. Äldre stamböcker kommer att kunna köpas till kampanjpris:

 

Stambok band 5-14 för 25 kr styck eller 5 st för 100 kr.

 

Stambok band 4 kostar 200 kr styck

 

Stambok band 15 kostar 150 kr.

 

Vi återkommer om pris på band 16.

 

 

EM

 

Ett lag är uttaget till EM, och Ingemar Vendelstrand är lagledare. Anmälningstiden har gått ut. Laget består av Ingemar Vendelstrand - Lusanna, körning, Madeleine Malmgren - Chalander, hoppning och Ella Råhlen - Haldol Kry, dressyr. Dessutom är följande uttagna för individuell tävlan (även lagdeltagare tävlar individuellt): Jennifer Gull - Idun, hoppning, Felicia Erlandsson - Timmy, hoppning junior, Madeleine Malmgren - Ny Vestergårds Joakim, allround.

 

 

Vetlanda

 

Inger Davidsson är utsedd rasledamot i nämnden. I år kommer vi inte ha någon rasrepresentant.

 

Kom ihåg att riksutställningen i år är öppen för alla ålderskategorier av fjordhästar. Anmälan är öppen och det finns länk till internetanmälan på www.svehast.se

 

Exteriörkurs

 

Grundkurs i exteriör kommer preliminärt att vara 22-23 oktober på Tranås ridklubb. Inbjudan kommer snart ut på hemsida och Facebook.

 

 

 

Information från SFFs styrelsemöte den 4 juni 2015

 

Avelskurs

En avelskurs planeras till hösten, preliminärt i oktober. Mer information kommer längre fram.

 

Ungdomssatsning

Vi har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Linda Åhlén, Johanna Fagerström och Frida Fallemark, och de ska ta fram förslag på aktiviteter som vänder sig till ungdomar. Hör gärna av dig om du har idéer eller förslag!

 

Marknadsföringskommitté

Vi diskuterar att tillsätta en marknadsföringskommitté, som ska komplettera PR-kommitténs arbete. Vi söker personer som vill vara med och bidra i detta arbete, och har du förslag kan du kontakta någon i styrelsen.

 

Vetlanda

Proppen till Vetlanda ligger ute, och vi hoppas på många fina hästar i höst. För att göra evenemanget festligt efterlyser vi en lokalförening som vill ta på sig ansvaret för att pynta. Finns det förslag på pausinslag så är ni också välkomna att höra av er!

 

SM och NM

Lag och individuella deltagare till NM fastställdes enligt tävlingskommitténs förslag. Lagledare för de svenska lagen är Stefan Sahlin. Information om deltagare finns i särskilt protokoll, som redan har publicerats.

 

Id-kontroll:

SH gör en översyn av sina id-kontrollanter och chipmärkare. I samband med detta kommer även SFF att se över sin lista och ta bort dem som inte längre är aktiva. Om du har bytt adress eller telefon så får du gärna höra av dig till webmaster för uppdatering av uppgifterna.

 

Stockholm horse show, Friends

Per Axelsson samordnar deltagande fjordhästar på Friends, och det ser ut som att vi kan få med rekordmånga fjordhästar i år.

 

 

Info från styrelsemöte 14-15 maj 2015

 

Styrelsen startade efter årsstämman med ett tvådagars styrelsemöte, som förhoppningsvis har lagt grunden till ett bra arbete för föreningen och fjordhästen. Vi har arbetat i bra stämning och började med en grundlig genomgång av nuläget. Utifrån det har vi sedan enats om mål, strategier och arbetssätt.

 

Ett av målen är att bli tydligare i kommunikationen och mer tillgängliga för alla medlemmar. Vi kommer bland annat att lägga ut sammanfattning från styrelsemöten på Facebook och på hemsidan. Information kommer också ut i Lill-Blakken.

 

Lill-Blakken:

Information är viktigt så har vi beslutat att trots ett tufft budgetläge ge ut fyra nummer av Lill-Blakken i år. Vi kommer också att arbeta med att höja kvaliteten på tidningen och hoppas att den ska vara ett starkt bidragande skäl att vilja vara medlem i föreningen. Vi hoppas också att många ska vilja bidra till att göra tidningen läsvärd. Hör gärna av dig om vad du vill läsa i Lill-Blakken och skicka ännu hellre in material till tidningen!

 

Medlemsvärarkampanj:

Styrelsen har beslutat om en medlemsvärvarkampanj. Alla lokalföreningar som under 2015 ökar sitt medlemsantal jämfört med 2014 får behålla halva avgiften till SFF för det antal som ökningen motsvarar. Alltså om en förening var 54 medlemmar 2014 och vid årets slut har 64 fullbetlande medlemmar, så behöver de bara betala 112,50 kr styck till SFF för de tio medlemmar som motsvarar nettoökningen, alltså total 1125 plus 12150 för de första 54. Det betyder att lokalföreningen får behålla 1125 extra om de hittar tio nya medlemmar.

 

Visst vill vi välkomna många nya att vara med oss och fjordhästarna! Kanske känner du någon som du kan välkomna till föreningen redan idag! Vi är alla vinnare om vi blir fler!

 

Avel:

Hingstpremiering och riksutställning kommer att vara i Vetlanda 12-13 september. Propp kommer snart ut på hemsida och i Lill-Blakken. Förutom hingstpremiering med bruksprov blir det på lördagen utställning och saluvisning för föl, ett- och tvååringar (utom tvååriga hingstar, som istället visas på hingstpremieringen). På söndagen blir det treårstest samt riksutställning för treåriga ston och treåriga valacker. För riksutställningen krävs att hästen är visad ned minst 38 poäng på sommarpremiering 2015. För övriga krävs ingen sådan meritering.ingen för treåringar krävs meritering genom att i år få minst 38 poäng på sommarpremiering. Övriga är välkomna utan sådana meriter.

 

Ungdomssatsning:

Ungdom:

Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med ungdomssatsning och återkommer med vad den ska innehålla. Om du har ideer kan du kontakta Linda Åhlén eller Johanna Fagerström.

 

Fjord-SM, fjord-NM:

Styrelsen har beslutat att förtydliga tolkningen av regler för kval till SM i precisionskörning samt att justera reglerna för kval till NM i körning. Vi hoppas nu få in fler intresseanmälningar till NM, speciellt från kuskar. Ansökningstiden är till och med 31 maj, och beslut kommer att fattas vid styrelsemöte 4 juni.

 

Förtydning av kvalregler i precisionskörning till SM 2015

Ekipage som under kvalperioden kört 2 grundomgångar i klass LA med noll fel på hinder (tidsfel räknas ej) (max +30 cm) på lokal nivå. Observera att det åligger kusk att förse arrangerande förening med resultatlista eller intyg där det tydligt framgår att ekipaget genomfört banan med 0 fel på hinder.

 

Ändring av kvalregler i körning till NM 2015

Ekipage skall ha genomfört två fullständiga tävlingar i LA klass (Vara kvalificerad till att starta Msv) för att ansöka om start på NM. Start i Msv klass är meriterande.

 

SM 2016 kommer att hållas i Örebro. Styrelsen tar gärna emot intresseanmälningar för att arrangera SM 2017.

 

Nytt tävlingsreglemente, SM

Remissen för nytt tävlingsreglemente löpte fram till 31/5. Styrelsen har dock redan denna tids slut beslutat att en ny version kommer att tas fram av tävlingskommittén under sommaren. Vi ser att det viktigaste är att reglerna hinner bli väl genomtänkta, och dessutom är det viktigt att alla är trygga med vad som gäller när den nya kvalperioden börjar efter årets SM. Den nya versionen ska delas i två avsnitt, ett med regler för tävlingarna och ett med anvisningar och råd till arrangörer. Sedan kommer den att gå ut som ny remiss till lokalföreningarna, men också läggas öppet för vem som vill lämna synpunkter. För SM 2016 kommer de nuvarande kvalreglerna och klasserna att gälla, och målet är att besluta nytt TR senast under våren 2016, för att gälla till SM 2017.

 

Prestationsmedaljer:

Styrelsen kommer att se över reglerna för prestationsmedaljer under 2016, så att nya regler finns på plats till 2017. Idag har det dock beslutats om ett tillägg så att det från och med nu även finns möjlighet att ansöka om prestationsmedalj i WE, working equitation.

 

Tillägget om WE lyder:

Regler för prestationsmedalj för fjordhäst i working equitation (WE)

Brons: lägst lätt C.

Silver: lägst lätt B eller en placering på DM.

Guld: lägst lätt A eller en placering på riksmästerskapen/SM.

Krav: Hästen ska på två officiella tävlingar (ej klubbtävling) ha uppnått minst 60% i dressyrmomentet och minst 62% i teknikmomentet, och får inte ha varit utesluten ur speedmomentet

 

Kommande styrelsemöten

Styrelsen har planerat tider för kommande styrelsemöten, och preliminärt kommer de att hållas 4/6, 8/8, 17/10, 3/12, 6/2 och 2-3 april stämma. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har något som du vill att vi ska ta upp.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaka Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se