Bli medlem

Kontaka Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se

 

 

Bli medlem i Svenska Fjordhästföreningen

Bli medlem i Svenska fjordhästföreningen! Som medlem får du fyra nummer av medlemstidningen Lill-Blakken per år. Du får också utskick med information om aktiviteter i ditt område. Det ordnas många olika evenemang under året, som utställning, tävling, kurser, möten mm. Som medlem missar du inget, och du får träffa andra fjordhästvänner. Du får även rabatt på vissa arrangemang.

 

Du blir medlem genom att ansluta dig till någon av våra lokalföreningar- du väljer själv vilken.

 

Lokalföreningar

Blekinge-Kronobergs fjordhästförening (BKFF) – Medlemsavgift 275:- Familj 375:- - Konto 5685-2700

Bohuslän-Dals fjordhästförening (BDF) – Senior 300:- Junior 255:- Konto 40 35 42-4

Dala-Gästrike fjordhästförening (DGFF) – Medlemsavgift 325:- Konto 4969709-7

Gotlands fjordhästförening ( GFF) – Medlemsavgift 275:- Konto 447-3450

Hallands fjordhästklubb (HFK) – Medlemsavgift 300:- Junior t.o.m 18 år 260:- - Konto 347-4889

Jämtlands läns fjordhästförening ( JFF) - Vilande

Jönköpings läns fjordhästförening ( JLFF) – Medlemsavgift 285:- Konto 213-1969

Kalmar läns fjordhästförening ( KLFF) – Medlemsavgift 300:- Familj 400:- - Konto 593-4849

Mälardalens fjordhästförening (MFF) Medlemsavgift 275:- Konto 44 80 51-3

Norrbottens fjordhästförening ( NFF) - Vilande

Norra Skånes fjordhästförening ( NSFF) – Medlemsavgift 275:- Konto 5700-9623

Skaraborgs fjordhästförening (SKBFF) – Medlemsavgift 325:- Konto 296-2330

Stockholm – Uppsala fjordhästförening (SUFF) Medlemsavgift 305:- Familj 355:- - Konto 452 29 31-7

Södra Älvsborgs fjordhästförening (SÄF) – Medlemsavgift 300:- Familj 400:- Konto 5058-8037

Södra Skånes fjordhästförening (SSFF) – Medlemsavgift 275:- Familj 400:- Konto 5472-9215

Värmlands läns fjordhästförening (VLF) – Medlemsavgift 275:- Familj 400:- Konto 382-5098

Västmanlands fjordhästförening (VFF) – Medlemsavgift 260:- Konto 440 59 70-7

Ångermanlands fjordhästförening (ÅFF) – Medlemsavgift 300:- Konto 187-8461

Örebro läns fjordhästförening (ÖLF) – Medlemsavgift 250:- Konto 353-0037

Östergötlands fjordhästförening (ÖFF) Medlemsavgift 350:- bankgiro 5293-6804

 

Med reservation för eventuella felskrivningar och ouppdaterade uppgifter. För exakt information om medlemsskap i förening - kontakta respektive förening.

 

 

 

 

 

Reducerad medlemsavgift för unga

2019 får alla som är född 1999 och senare 100 kr rabatt på medlemsavgiften för fullvärdigt medlemskap. Betala senast 31/3 2019 till din lokalförening (deras ordinarie avgift minus 100 kr).

 

 

 

 

 

Copyright © Svenska Fjordhästföreningen 2018