Pass och id-kontroll

Hästpass

Du måste ansöka om hästpass för fölet senast när det är sex månader gammalt eller senast den 31 december det år fölet är fött (det som infaller senast av de båda alternativen är det som gäller, och alltså är det för de flesta föl den 31 december som är senaste ansökningsdag för hästpass. Observera dock att priset blir högre om du väntar till senare än den 1 november (se nedan om priser för pass). Enligt de nya reglerna för hästpass måste en häst ha ett hästpass senast då den är 12 månader gammal, eller tidigare om den permanent lämnar födelseanläggningen utan sin mamma. Om den får hästpass senare än vid tolv månaders ålder eller när den redan har lämnat sin mamma så tas den automatiskt ur livsmedelskedjan och får ett så kallat duplikatpass.

 

För att kunna söka pass för föl måste du ha en betäckningsrapport. Den får du av hingsthållaren när du har rapporterat resultatet av betäckningen. Du ska också meddela resultatet till SFF, vilket är nytt från och med 2012. Här kan du läsa mer om de nya rutinerna som gäller för stoägare.

Läs mer om betäckningsrapportering

 

 

Tilläggsregistrering

 

Alla hästar som kommer att vara mer än 90 dagar i ett land måste tilläggsregistreras. Tidigare har det räckt att de har med pass från ursprungslandet, men i och med att det kommer krav på en central hästdatabas, så måste det också registreras vilka hästar som finns i landet. Avelshingstar som tas in för en säsong är undantagna detta krav. Många fjordhästar är redan tilläggsregistrerade då de importerades, men om det inte är gjort så måste det alltså göras nu, och passet måste då skickas in i original till registrator. Du måste ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 31 januari, om hästen fanns i landet 2015. Om hästen har ett svenskt registreringsnummer i sitt pass så vet du att det är klart redan. Kontakta registrator

Annerlie Johansson om du har frågor. Kontaktuppgifter finns nedan.

 

Nytt utseende på passen

 

Passens utseende har ändrats från och med 2016, för att göra passen mer enhetliga. De hästar som redan har godkända pass berörs dock inte, utan detta gäller vid nyregistrering.

 

Uppdatering av uppgifter i pass

 

Om uppgifterna i passet ändras, till exempel genom att hästen blir chipmärkt eller att hästen behandlas med läkemedel så att den inte längre får användas till livsmedel, så måste passet skickas in till registrator för uppdatering. Detta gäller även vid kastrering av hingst.

 

 

Så här ansöker du om hästpass:

 

1) Kontakta en id-kontrollant/chipmärkare. Svenska Hästavelsförbundet har förteckning över dessa, tel 0511-67230 eller http://www.svehast.se/

 

2) Skicka in följande till SFFs registratur

 

*Betäckningsrapport, (anmälningsblankett för införande av föl i grundstamboken/register (ID-registrering), Kom ihåg att fylla i fölets födelsedatum och att skriva under.

 

*Signalementsbeskrivning (utförd vid sidan av modern). ID-kontrollanten ska ha gjort signalementsbeskrivningen.

 

*Chipmärkarrapport, fylls i av ID-kontrollanten som också chipmärker.

 

*Tagelprov, tas av ID-kontrollanten.

 

*Överblivna chip-etiketter.

 

Du ska skicka in handlingarna i original, så sänd dem med rekommenderat brev.

 

Om du har köpt ett dräktigt sto

 

Om du har köpt stoet dräktigt, ska du skicka med en kopia av stoets ägarbevis.

 

Om du behöver pass för en äldre häst

 

Om det gäller pass till en äldre häst ska du skicka in registreringsbevis eller språngsedel istället för betäckningsrapport. Du ska skicka in handlingarna i original. Du ska också skicka med uppgift om hästens ägare det vill säga namn, adress och telefonnummer samt vilket datum du köpte hästen, dessa uppgifter kan du skriva på baksidan av registreringsbeviset eller

språngsedeln. Även för äldre hästar är det krav på chipmärkning. Normalt behövs inget DNA-test eller blodtypning, men i och med chipmärkningen så ska ett tagelprov skickas med passansökan in till SFF. Detta tagelprov tas av ID-kontrollanten.

 

Du betalar när du hämtar passet. SFF:s registratur skickar passet till dig via postförskott. Du betalar passet när du hämtar det på

Posten.

 

Nya priser för hästpass

 

Kostnaden för ett hästpass är 900 kronor för föl med ansökan inkommen senast 1 november födelseåret, och 1500 kronor för övriga. Kontakta id-kontrollanten för hjälp med id-kontroll och chipmärkning när fölet är ca 3 månader. Skicka sedan in handlingarna till registraturen så kan passet blir klart så fort som hingsthållaren har skickat in språngrullan, vilket de har på sig

till 30 september att göra. Om en begäran om komplettering behöver skickas ut pga att ansökan ej är komplett tillkommer en kostnad på 100 kronor.

 

Tänk på att skriva fölets namn tydligt och att ange födelsedatum och år.

 

Rutin vid ägarbyte av fjordhäst som har hästpass

 

Ägarbyten bör rapporteras in till registraturen. Det ägarbevis som sitter löst i stoppat på passpärmens insida tas ur och baksidan på ägarbeviset ska fyllas i. Enklast är om säljaren först skriver under med sin namnteckning och skriver i datum för ägarbytet. Ägarbeviset lämnas sedan till köparen som kompletterar med sina namn- och adressuppgifter och skickar in ägarbeviset till registraturen. Om säljarens underskrift saknas kan kopia av köpekontrakt bifogas. Om hästen köps på avbetalning eller om köparen ska ha hästen på prov en viss tid, vänta med ägarbytet tills dess att allting är helt klart. Ägarbeviset skickas till ny ägare per postförskott. Själva passet ska hela tiden vara där hästen är.

 

När hästen dör eller avlivas

 

När hästen dör eller avlivas ska passet skickas in till registratorn för att makuleras. Om du vill ha tillbaka passet så skicka med ett frankerat kuvert med din adress, så returneras det sedan. Om hästen slaktas vid ett slakteri har de möjlighet att makulera passet där, och sedan meddelar slakteriet registraturen att hästen är död.

 

Om du har några frågor, kontakta registraturen!

 

Dödande av originalhandling – när passet kommer bort

 

Om ett hästpass förkommit kan ett nytt hästpass utfärdas efter att en identifiering av hästen har skett med hjälp av chipmärkning och signalementsbeskrivning samt att den ursprungliga handlingen (hästpasset) dödas. Detta sker genom annonsering i tidningen Ridsport och på SFF:s hemsida, när tiden så tillåter även i tidningen Lill-Blakken. En protesttid om tre veckor lämnas och om ingen hör av sig inom den tiden så utfärdas ett duplikat-pass. En konsekvens av att det är ett duplikat är att hästen undantas från livsmedelsproduktion eftersom man inte säkert kan veta om det finns behandlingar med läkemedel där karenstiden ej utgått införda i det ursprungliga hästpasset. Har du en häst där passet har förkommit hör av dig snarast till SFFs registratur.

 

SFF:s Registratur

 

Annerli Johansson

Korrebo Björkhem

514 53 Månstad

Telefon: 0325-42163.

 

Mail: annerli.johansson @ gmail.com

 

Svenska Fjordhästföreningens kansli har telefontid helgfria veckor, måndag till fredag 12.00- 14.00. Övrig tid telefonsvarare, lämna namn, telefonnr, ärende och tid då vi lämpligast når dig, så ringer vi tillbaka till dig. Vid brådskande fall går det även att söka registrator Annerli Johansson på mobil 0707-597911.

 

Läs mer om nyheter vad gällande pass på jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)

 

 

Besök Svenska Fjordhästföreningens sponsorer

 

 

Copyright © Svenska Fjordhästföreningen 2018

Kontaka Svenska Fjordhästföreningen på kontakt@fjordhastforeningen.se

 

Kontakta webmaster på web@fjordhastforeningen.se