Om passet försvinner

Kontaka Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se

 

 

Dödande av originalhandling – när passet kommer bort

Om ett hästpass förkommit kan ett nytt hästpass utfärdas efter att en identifiering av hästen har skett med hjälp av chipmärkning och signalementsbeskrivning samt att den ursprungliga handlingen (hästpasset) dödas. Detta sker genom annonsering på SFF:s hemsida, när tiden så tillåter även i tidningen Lill-Blakken. En protesttid om tre veckor lämnas och om ingen hör av sig inom den tiden så utfärdas ett duplikat-pass. En konsekvens av att det är ett duplikat är att hästen undantas från livsmedelsproduktion eftersom man inte säkert kan veta om det finns behandlingar med läkemedel där karenstiden ej utgått införda i det ursprungliga hästpasset. Har du en häst där passet har förkommit hör av dig snarast till SFFs registratur.

 

 

 

SFF:s Registrator

 

Annerli Johansson

Korrebo Björkhem

514 53 Månstad

Telefon: 0707 - 59 79 11

 

Mail: registrator@fjordhastforeningen.se

 

Svenska Fjordhästföreningens kansli har telefontid helgfria veckor, måndag till fredag 12.00- 14.00. Övrig tid telefonsvarare, lämna namn, telefonnr, ärende och tid då vi lämpligast når dig, så ringer vi tillbaka till dig. Vid brådskande fall går det även att söka registrator Annerli Johansson på mobil 0707-597911.

 

Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)

 

 

 

 

Copyright © Svenska Fjordhästföreningen 2018