Storeglemente

Storeglemente

Här finner du gällande reglemente för ston. 

Proposition vid höjning av avelsvärdeklass av ston , och meritförteckning

Nu öppnar vi upp anmälan till höjning av ston "pappersvägen". Förra året höjdes inte mindre än 21 ston på detta sätt. Det kommer fortsättningsvis även vara möjligt att höja sitt sto på sommarpremiering men höjning genom ansökan "pappersvägen" är ett alternativ till att höja sitt sto till AB/A/Elit/ Super-Elit. Mer info finns i propositionen nedan och i storeglementet under fliken regler.

Digital ansökan om höjning av sto

Kostnaden är 450 kr och betalas i samband med
ansökan till SFFs bankgiro 550-1184, ansökan behandlas inte förrän betalningen är inkommen.
Ange namn och att betalningen avser ansökan om höjning.


 
 
 
 
 
 
AB
A
ELIT
SUPER ELIT