Stuterier

SFF:s regler för stuterinamn


Namn som kan godkännas som stuterinamn för fjordhäst är till exempel gårdsnamn och liknande. Däremot kan inte ortsnamn, kommuner, länsnamn och liknande som omfattar större geografiska områden godkännas. Om gårdsnamn ska registreras som stuterinamn och innehavaren av stuteriet inte är ägare till gården måste innehavaren bifoga ägarens skriftliga godkännande till ansökan.


Namn som lätt kan förväxlas med redan godkända stuterinamn för fjordhäst eller andra hästar i Sverige eller andra länder bör inte godkännas. Stuterinamn får inte innehålla namn på hästras, och det måste innehålla mer än en bokstav, men bör inte vara längre än att det finns kvar rimligt många tecken för hästens namn. Stuterinamn + fjordhästens namn får inte innehålla mer än 19 tecken.

Stuterinamn kan användas som prefix (före hästens namn) eller som suffix (efter hästens namn).

Namnets lämplighet avgörs av SFF:s styrelse när ansökan behandlas.


Registrering av häst med stuterinamn

Stuterinamn får endast användas på fjordhäst som uppfötts vid stuteriet, det vill säga fjordhäst som är fallen efter sto som uppfödaren ägt vid fölningen eller som uppfödaren har giltigt leasingavtal för. För att stuterinamn ska kunna användas på häst vid registrering ska innehavaren vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till Svenska fjordhästföreningen då registreringsansökan sänds in. Namn som liknar stuterinamn får inte användas på mer än en registrerad häst utan att namnet är ett godkänt stuterinamn.


Namnbyte

Byte av namn på fjordhäst som är registrerad med stuterinamn får inte ske. För häst som är uppfödd vid stuteriet innan stuterinamnet registrerades, och är registrerad utan stuterinamn, äger ägaren rätt att ansöka om att stuterinamnet ska läggas till namnet (namnbyte). Kostnaden för detta namnbyte fastställs av SFF:s styrelse.


Ansökan

Den som ansöker om att registrera stuterinamn för fjordhäst ska vid ansökan vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till Svenska fjordhästföreningen. Ansökan om registrering av stuterinamn ska insändas till SFF:s sekreterare på särskild blankett, som laddas med på hemsidan (finns under "Regler & Blanketter"). Den som redan har ett registrerat stuterinamn kan inte ansöka om fler, utan varje innehavare kan ha endast ett registrerat stuterinamn.
Pris för ansökan: 2000 kr 

Adress för insändning: 
Gunilla Olander
Stoarp Sörgården 1
567 93 Hok 


Godkännande

När ansökan om stuterinamn har kommit in ska det om möjligt behandlas på nästkommande styrelsemöte, och senast inom sex månader från ansökningsdagen. Om styrelsen finner att namnet kan godkännas ska det offentligöras i medlemstidningen Lill-Blakken och på hemsidan för att den som så önskar ska kunna lämna protest mot att namnet godkänns. Protester ska sändas till SFFs sekreterare senast en månad efter att namnet har offentliggjorts i Lill-Blakken. Om inga protester har kommit in under denna tid är namnet definitiv godkänt.För stuterinamn som redan är godkända och registrerade för hästar av annan ras och med samma innehavare gäller att namnet är definitivt godkänt redan efter styrelsens beslut och någon protestmöjlighet finns inte.


Flytt, upphörande eller överlåtande av stuterinamn

Den som är innehavare av ett godkänt stuterinamn är skyldig att anmäla flytt eller upphörande av verksamhet till SFFs sekreterare. Om innehavaren önskar överlåta stuterinamnet till annan person eller låta ytterligare person ingå som innehavare ska detta anmälas till SFFs sekreterare. Även den nya innehavaren måste vara medlem i lokalförening ansluten till SFF vid registreringen av ändringen.

 


Återkallande av stuterinamn

SFF:s styrelse kan besluta återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet inte kan anses förenlig med seriös fjordhästuppfödning. Det kan vara fall av brott mot SFF:s eller medlemsföreningarnas stadgar vilket medfört uteslutning, eller att innehavaren inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot huvudman.

Registrerade stuterinamn


Ansökningsblankett att ladda ner: Ansökan om stuterinamn (Word)


Här hittar du länkar till godkända stuterier.

Vill du som stuteri ha en länk tillagd

till just din hemsida- Kontakta webmaster


Backatorp, Annelie & Iwe Andersson, Hörby
Backebogård, Petra och Christer Nilsson, Hörby

BeAvia, Beatrice Cederblad & Mathias Andersson, Vikbolandet

Björkhem,  Annerlie Johansson, Månstad
Dhuwa, Anna Engdahl, Hindås

Ellgrims, Barbro Ellgrim, Huddungeby
Elmariin, Elin Hermansson och Mari Kangas, 

Elmelts, Anneli Svensson och Felicia Erlandsson, Ullared

Emerentia, Emma Johansson, Nyköping

Fin (sufix), Helen Indrebö, Klippan

Finebacke, Linda Hedlund, Köpingsvik
Forsby, Camilla Johansson, Forsby, Klippan
Fridhult, Tina och Kent Fridström, Vollsjö

Frö, Fam. Ohlsson, Österbymo

Furubäck,  Agneta Lindfors, Mårdaklev

Furumossen, Emma Isaksson, Hässleholm

Grönkulla,  Anette o Johnny Holmgren, Hörby

Guldstan Susann Eriksson, Skellefteå

Gulmåra, Marita Hansson, Hörby

Hajum, Lilly, Eva-Lena och Margaretha Petersson, Hedekas

HC, Linda Åhlén

Jemtens, Monica Andersson

Klacka, Annika Wieslander, Trosa

Knuts,  Christina o Leif Engman, Visby

Kry,  Helena Kättström, Tranås

Koten, Eva Nilsson, Näshulta

Lindmarken,  Ann-Charlott och Matilda Svensson, Mariannelund

Lyckäng,  Gun o Lars-Ove Larsson, Kinna

Lyrics, Ulla- Marie Hellenberg, Edsbro

Långdansen, Moa Belin, Kovland

Lönndala, Anna Strand

Neas, Cathrine Nennestam, Skällinge

Norrgården, Mats Niia Bergström och Magnus Näslund, Sävar

Nusebo, Ingrid Östensson, Pålsboda

Nytorp,  Katarina Mellqvist, Vretstorp

Ottosa, Josefin Bladh, Seglora

Pärlby, Anna Gehlin, Grangärde
Prästorp, Ulrika Jacobzon, Nyköping 

Ringagården, Linda Karlsson & Daniel Svensson, Varberg

Ronjas,  Maj Källman Eriksson, Brunskog

Rubin, familjen Rubin, Laholm

Sannagårds, Elisabeth Larsson och Johan Lundberg Larsson, Vintrosa

Sindarve,  Blenda och Arne Horwitz, Stånga

Smealiden, Susanne Grönquvist, Eksjö

Stall TheMa, Marie Sandelin & Therese Arvidsson, Månstad

Stenrike,  Elin Larsson och Staffan Lindén, Klippan

Strävan, Åsa Hugosson, Fotskäl

Sunnebo's, Åsa och Dennis Edström, Åtvidaberg

Sörkullen, Marianne O´Challaghan, Ydre

Taffsnäs, Fam. Klangestam och Frida Matsson, Gnesta

Tofta, Ulrika Persson, Arboga

Tokas, Susan Carlsson, Skövde

Tveta, Anna-Karin Bladh, Eskilstuna

Tåghusa,  Bodil o Henning Olsson, S:t Olof

Udda, Lars-Göran Linde, Munka-Ljungby

Unik,  Marie Louise & Lars-Fredrik Cederblad, Kolmården

Utgårds, Martina Niemi, Niemisel

Virres, Veronica Larsson, Vintrosa

Wählbackens, Maria Wählbacken, Nyhammar

Yoldia, Lena Ström-Mustonen, Norsebäck

Yxnavall, Jenny Holmkvist, Sävsjö

Zäta, Therese Andersson, Onslunda

Ängaholm,  Lisbeth Lindberg, Vislanda


Äldre, ej aktiva, godkända stuterinamn:

Bockrödsle, Gitte Torlamb, Österbymo

Ekeholm, Johan Harlefeldt, Ovesholm

Grevemåla, Kaj Ekdahl

Havagården, Tage Hammar, Olofström

Hölkemåla, Annika persson, Ryd

Ingbo, Yngve Larsson, Runhällen

Kämpagården, Åke Thursson, Svängsta

Lohamra, Gerd Bstholm

Malminge, fam. Eriksson, Eskilstuna

Norrdalen, K Göran Eriksson, Brunskog

Nytomta, Lea Moberg-Olsson, Skillingsfors

Skogsdala, Irene Strand, Tomelilla

Solbacken, Familjen Schmidt, Klässbol

Solhem, Dagny o Alf Gustavsson, Nödinge

Stolplyckan, Mia Ewerskog, Söderköping

Tegelsmora, Carina Sellin-Olsson, Tobo

Torp, Folke Karlsson, Kungsäter

Trädal, Gunnar Brycke