Kansli, registrator & språngrullehanterare

Kansli

1/1 2019 byter SFF kansli och stambokskontor.


Ny adress är

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer under pass och id om du ska registrera, tilläggsregistrera eller göra ägarbyte.

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se