Nordiska mästerskapen

Nordiska mästerskapen med fjordhäst 


De nordiska mästerskapen för fjordhäst hålls vartannat år.  2019 hölls NM i Vilhelmsborg på Jylland i Danmark den 1-4 augusti och då gällde följande krav:
Härstamningskrav motsvarande de på fjord-SM gäller, och du ska vara fullvärdig medlem i någon lokalförening inom SFF. För lagdeltagare betalar SFF lagavgift. Alla andra kostnader står varje deltagare själv för.


För att vara aktuell för NM krävs minst följande kval (samtliga på lägst lokal nivå):

- dressyrridning: två ritter i lägst LA med minst 60 % samt minst en ritt med minst 55 % i lägst lätt AP:1 eller Msv C. För junior gäller lägst 60 % i minst 2 ritter i lägst LA.


- hoppning: Minst två felfria grundomgångar (felfri på tid och hinder) i lägst 0,90 m (samma kval för junior).


-sportkörning (enspann och tvåspann): ekipaget ska vara kvalat till medelsvår fullständig sportkörning och ha startat minst en fullständig LA med godkänt resultat. För junior krävs att ekipaget är kvalat till LA fullständig och har startat minst en fullständig lätt B med godkänt resultat under kvalperioden (godkänt= godkänt som kval för nästa nivå).


- allround: allroundklassen går i dressyrridning, hoppning och precisionskörning. Kvalkrav är lägst LA dressyr med lägst 55 %, genomförd precisionskörning lägst LB och genomförd felfri  grundomgång (tid och hinder) i hoppning lägst 0,80 m.
Uppdaterad 2019-03-17

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se