Revisorer och valberedning

Revisorer

Ulla Johansson

Ståltorp, Söderköping

E-post Ulla

 

Maud Olander

 

Revisorssuppleanter

 

Marie Sandelin och Mia Ewerskog

 

 

Valberedning

Lars-Fredrik Cederblad (sammankallande)

 

Lars-Ove Larsson

 

 

Elisabeth Larsson

 

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se