Betäckningsrapport

Betäckningsrapportering

 

Både hingstägare och stoägare ska rapportera till avelsorganisationen – detta enligt 20 § Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:10.  Aktuell avelsorganisation är den avelsorganisation som hingsten tillhör, dvs för fjordhingstar Svenska Fjordhästföreningen (SFF). SFF:s Plan och Riktlinjer, Hingstreglemente samt Storeglemente så hittar du dem under fliken Avel och i Blankettarkivet.


Stoägarnas rapportering

Den nedre delen av betäckningsrapporten som heter ”Resultat av betäckning” ska fyllas i och en kopia av denna skickas till SFF. Originalet skickas till hingstägaren. Om delen ”Resultat av betäckning” har förkommit – stoägaren meddelar resultatet av betäckningen till hingstägaren på annat sätt – hingstägaren översänder betäckningsrapporten i original till stoägaren – stoägaren fyller i särskild blankett ”Resultat av betäckning – stoägarens rapportering till SFF” och skickar denna till SFF.  Observera att betäckningsrapportens serie och nummer ska anges på denna blankett.


Hingstägarnas rapportering

Hingstthållarens rapportering kan sek antingen via digitala rapporter eller på papper (betäckningsrapport). Ett nytt betäckningsrapportblock (innehåller 10 rapporter) ska beställas från Svenska Hästavelsförbundet.

Ange hingstens namn och registreringsnummer samt namn och adress dit blocket ska skickas. För att betäckningsrapportblock ska kunna erhållas ska hingsten vara DNA-typad och om hingsten har varit utomlands ska den vara CEM-testad. Betäckningsrapporteringen kan göras löpande under året dock senast den 30 september på något av dessa två sätt.
– Den övre delen på blad 2 (grönt) ska skickas in till SFF – Likt föregående år så ska språngrulla enligt ”Plan- och riktlinjer för fjordhäst” föras för hingst som löst betäckningslicens-, bevis eller intyg, och för dessa hingstar skall även nollrapport lämnas om hingsten inte betäckt under året. – Resultatrulla skall föras och insänds till SFF likt tidigare år. Blankett finns här

-          För hingstar som rapporteras digitalt behöver inte pappersrapportering av språngrulla göras, om den digitala rapporteringen (inklusive fölningsresultat) är komplett.


Samtliga handlingar skickas till:

Svenska hästavelsförbundet

Box 314

532 24 Skara