Registrering Hästanläggning

Registering av Hästanläggning


Den 21 april började EU:s nya djurhälsoförordning, AHL, att tillämpas. Bland annat innebär det att den som har en plats med landlevande djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska registrera platsen där djuren hålls hos Jordbruksverket senast den 1 oktober. I registret kallades dessa platser tidigare för produktionsplatser. Nu kallar vi dessa istället för anläggningar.


De nya reglerna berör bland annat den som driver en anläggning med hästar, hästdjur eller avelsmaterial. En anläggning kan exempelvis vara ett stall eller ett bete.

Jordbruksverket behöver ha informationen för att enklare kunna spåra smittor. Registret finns till för att vi ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Registreringskravet gäller både små och stora stall, ridskolor, beten med mera. Det gäller även den som har hästar i hobbysyfte. Den som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Alla hästar som finns på en anläggning i 30 dagar eller mer ska dessutom kopplas till anläggningen inne i registret. Man gör alltså registreringen i två steg. Först registrerar man uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen eller hästarna där.

Går det inte att lägga till hästen i registreringen kan det bero på att Jordbruksverket inte fått alla uppgifter från samtliga avelsförbund. I så fall får man avvakta ett tag med registreringen till dess att Jordbruksverket fått in uppgifterna. Det går däremot att registrera sin anläggning oavsett. Det är bra att göra redan nu eftersom det är bra att ha gjort det innan man registrerar hästarna.


Finns en produktionsplats sedan tidigare, uppdaterar man den.

Finns det redan en produktionsplats (anläggning) registrerad, ska man inte skapa en ny, utan istället komplettera uppgifterna på den befintliga platsen med nya arter som till exempel häst.

 

Transport av djur till andra länder
Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur eller fjäderfän till eller från andra länder ska registrera sig som transportör. Man ska registrera sig som transportör av djur till andra länder, även om man sedan tidigare är registrerad som transportör inom ekonomisk verksamhet. Det är två olika register.


Här finns registren
Den som driver en anläggning registrerar eller kompletterar uppgifterna för anläggningen i Jordbruksverkets e-tjänst Registrera anläggning djur och avelsmaterial.

De hästar som hålls på anläggningen 30 dagar eller mer, registreras i samma e-tjänst.

E-tjänst: Registrera anläggning för djur och avelsmaterial

Den som ska registrera sin transportverksamhet använder E-tjänsten Registrera transportör - flytta djur mellan länder.

E-tjänst: Registrera transportör – flytta djur mellan länder

 


Den som tar betalt för att transportera djur ansöker om transportörstillstånd i e-tjänsten Ansökan tranportörstillstånd - djur i ekonomisk verksamhet.

E-tjänst: Ansökan transportörstillstånd - djur i ekonomisk verksamhet


 

Kontakt för eventuella frågor om registreringen

Manual och filmer om hur man registrerar sin anläggning finns att se och hämta på Jordbruksverkets webbplats

 

Vid frågor går det att kontakta Jordbruksverkets kundtjänst via Fråga oss, mejl eller på telefon 0771-223 223.

 

Kontakt för eventuella frågor om lagstiftningen


Information om vad AHL ytterligare innebär finns på Jordbruksverkets webbplats jordbruksverket.se under respektive djurslag.
Mer allmän information om de nya reglerna går att hitta på

jordbruksverket.se/ahl