Hingsthållarutmärkelse

Hingsthållarutmärkelse


Hingsthållare som är medlem i Svenska fjordhästföreningen och som har haft godkänd fjordhingst till avelstjänst i minst 10, 20 eller 30 år kan ansöka om föreningens hingsthållarutmärkelse.


Ansökan skickas till sekreterare@fjordhastforeningen.se  och ska innehålla redogörelse av hingstar och årtal. 


Kriterierna för att ansöka hittar du i dokumentet nedan. 


Styrelsen går igenom ansökningarna fortlöpande. Utmärkelsen delas ut på årsstämman.