Hingsthållarutmärkelse

Hingsthållarutmärkelse


Hingsthållare som är medlem i Svenska fjordhästföreningen och som har haft godkänd fjordhingst till avelstjänst i minst 10, 20 eller 30 år kan ansöka om föreningens hingsthållarutmärkelse.


Ansökan skickas till sekreteraren och ska innehålla redogörelse av hingstar och årtal.  Senaste ansökningsdatum framgår i Lill-Blakken.