Styrelsemöten

Rapporter från styrelsemöten

Kommande ordinare styrelsemöten 2024: 

16/5 Teams

16/6 Teams

11/8 Teams

1/9 Teams

19/9 Teams

20/10 Teams

17/11 Teams

7/12 Fysiskt möte

 


 Uppdaterad 2023-04-26