Tilläggsregistrering

Tilläggsregistrering


Alla hästar som kommer att vara mer än 90 dagar i ett land måste tilläggsregistreras. Tidigare har det räckt att de har med pass från ursprungslandet, men i och med att det kommer krav på en central hästdatabas, så måste det också registreras vilka hästar som finns i landet. Avelshingstar som tas in för en säsong är undantagna detta krav. Många fjordhästar är redan tilläggsregistrerade då de importerades, men om det inte är gjort så måste det alltså göras nu, och passet måste då skickas in i original till registrator. Om hästen har ett svenskt registreringsnummer i sitt pass så vet du att det är klart redan. Kontakta Svenska hästavelsförbundet om du har frågor.


För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1-2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige.


Ej kompletta ansökningar

För ansökningar som inte är kompletta tar vi en avgift om 100 kr för varje gång en begäran om kompletterande handlingar skickas. Läs därför noga igenom vilka handlingar du behöver bifoga för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.


- Pass i original. Tänk på att skicka passet i ett rekommenderat brev

- Identitetskontroll. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när ansökan inkommer och ska vara gjord i Sverige. Av SH godkända ID-kontrollanter eller veterinärer är behöriga att göra denna kontroll.

- Ägande, se nedan
- Följande blankett som du hittar HÄR, fyll i vilket ärende det gäller. 


Du kan styrka att du äger hästen genom något av nedanstående alternativ:

- Du som ansöker står som ägare i passet alternativt på ett separat ägarintyg. Ägaruppgiften ska vara verifierad av en utländsk avelsorganisation.

- Kopia på köpekontrakt/köpekvitto. På kontraktet/kvittot ska det finnas uppgift om säljare, köpare, hästens namn och försäljningsdatum.


Kostnad 1500 kr inkl postförskottSFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)