Styrelsen

Suppleanter:                                 

Pia Hermelin

E-post Pia

Jeanette Aronsson

E-post Jeanette
Helen Wickström Indrebö

E-post HelenSusan Carlsson

E-post Susan

Anneli Svensson

E-post Annelie

PR-kommitté                                 

Nina och Mikael Arwsbo


Redaktionskommitté

Ella Råhlén

Tävlingskommitté
Emma Isacsson, Moa Belin, Johan Lundberg Larsson, Anneli Svensson


Representant i Fjord Horse International (FjHI)     Inger Davidsson och Helena Kättström
Allmäna frågor om föreningen och fjordhästar: info-adressen

Styrelsen 2021


Ordförande:

Stefan Sahlin

E-post StefanVice ordförande:

Linda Åhlén

E-post Linda

Sekreterare:                                   

Gunilla Olander

E-post Gunilla

Kassör:                                           

Cecilia Evaldsson

E-post Cecilia


Ledamöter:                

Emma Isacsson

E-post Emma
Cathrine Nennesam

E-post Cathrine
Anna Gehlin

E-post Anna

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se