Styrelsen & Övriga positioner

STYRELSEN 2021

Ordförande:

Stefan Sahlin

E-post Stefan

Vice ordförande:

Linda Åhlén

E-post Linda

Sekreterare:   

Gunilla Olander

E-post Gunilla

Kassör:               

Cecilia Evaldsson

E-post Cecilia

Ledamot:                

Emma Isacsson

E-post Emma

Ledamot:  

Cathrine Nennesam

E-post Cathrine


Ledamot:  

Anna Gehlin

E-post Anna

Suppleant:               
Pia Hermelin

E-post Pia

Suppleant:   

Jeanette Aronsson

E-post Jeanette

Suppleant:   

Helen Wickström
Indrebö

E-post Helen


Suppleant:   

Susan Carlsson

E-post Susan


Suppleant:   

Anneli Svensson

E-post Annelie

Övriga positioner:


Redaktör Lill-Blakken:  Jenny Olsson 
Epost Lill-Blakken 

Redaktionskommitté: Jenny Olsson, Catrine Nennestam, Anna Gehlin och Annelie Svensson

Avelsråd/Avelskommitté: 
Helen Indrebö
Epost Helen 

Jeanette Aronsson
Epost Jeanette

Emma Isacsson

E-post Emma

Susan Carlsson

E-post Susan

Webmaster:
Maria Ahlin
Epost Maria

Prestationsmedaljer/Prisansvarig:
Linda Åhlén
Epost Linda

Susanne Grönqvist
Epost Susanne 


PR-kommitté :                                

Nina och Mikael Arwsbo
Epost PR-kommite


Instagram:
Annelie Svensson / Stefan Sahlin / Maria Ahlin

Facebook:
Annelie Svensson, Emma Isacsson, Stefan Sahlin, Maria Ahlin


FHI:
Helen Indrebö


Tävlingskommitté: 

Emma Isacsson, Moa Belin,  Anneli Svensson &

Sara Andersson
Epost Tävlingskommitté 





Allmäna frågor om föreningen och fjordhästar skickas till: info-adressen