Årsstämman

 Årsstämma 2021 hålls digitalt den 10 april

Svenska fjorhästföreningens årsstämma kommer att hållas som digital stämma lördagen den

10 april 2021 klockan 10.00. Mötesrummet öppnar 9.30. Lokalföreningarnas ombud och övriga intresserade medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande genom att mejla föreningens sekreterare Katarina Mellqvist på adressen

nytorpsfjord (snabela) live.se

Anmälan ska ske senast den 2 april, men anmäl gärna tidigare så kan vi sända handlingar snabbare.

Agenda enligt dagordning i föreningens stadgar. Klockslag för mötets start meddelas via hemsidan

och i mejl till samtliga lokalföreningar. Möteshandlingar kommer att sändas ut i digital form till anmälda

ombud. Motioner ska ha inkommit till sekreteraren senast två månader för stämman, och vi ser

gärna att även dessa skickas via e-post.

Valberedningens förslag

Motioner och styrelsens svar

Presentation av personerna som valberedningen föreslår

Hjälpguide till Zoom

 Årsstämman 2020