Årsstämman

Kallelse till ordinarie stämma med Svenska Fjordhästföreningen Söndagen den 2 april 2023 på Motell Vätterleden.


Ombud för lokalföreningar inom svenska fjordhästföreningen kallas härmed till årsstämma med Svenska fjordhästföreningen på Motell Vätterleden 2 april 2022.


Med reservation utifrån Covid-19 restriktioner blir ändrade framåt kan stämman hållas via teams.
Före stämman serveras fika. 


Preliminärt tidsprogram:
11.00  Fika (kaffe och fralla) i konferensrummet på övervåningen.
12.00  Stämma och prisutdelning
13.00 – 13.30 Lunch 


Fika och lunch ska anmälas till Gunilla Olander på mail: sekreterare@fjordhastforeningen.se


Lokalföreningarnas ombud ska anmälas via mail till sekreterare@fjordhastforeningen.se med bifogat protokollsutdrag senast den 26 mars 2023 . Ange ombudens mailadress, då stämmohandlingarna kommer att skickas via e-post. Varje lokalförening får skicka ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar, dock minst två ombud. Övriga deltagare/ medlemmar anmäler sig genom att maila sin anmälan till samma adress.


Kostnaden för eftermiddagsfika och lunch är 250 kr per person respektive 150 kr för junior (max 18 år), vilket ska sättas in på SFFs bankgiro 550-1184 i samband med anmälan.


Ombud måste finnas på plats men för övriga medlemmar som ej kan närvara kommer vi sända stämman via vår Facebook sida.


Välkomna!Motioner skall ha inkommit till skreteraren senast två månader före stämman (2/2-23). Vi ser helt att motioner kommer in via mail (se adress ovan)


Tips hur en motion skall utformas hittar du i detta dokument: 


 

Dokument till stämman