Årsstämman

Kallelse till ordinarie stämma med Svenska Fjordhästföreningen Söndagen den 7 april 2024 på Motell Vätterleden.


Ombud för lokalföreningar inom svenska fjordhästföreningen kallas härmed till årsstämma med Svenska fjordhästföreningen på Motell Vätterleden 7 april 2024.


Före stämman serveras fika. Anmälan till Gunilla Olander sekreterare@fjordhastforeningen.se


Preliminärt tidsprogram:
11.00 Fika (kaffe och fralla) i konferensrummet på övervåningen.
12.00 Stämma och prisutdelning
ca 13.00 – 13.30 Lunch anmälan till sekreterare@fjordhastforeningen.se

Fika och lunch ska anmälas till Gunilla Olander sekreterare@fjordhastforeningen.se


Lokalföreningarnas ombud ska anmälas via mail till sekreterare@fjordhastforeningen.se med bifogat protokollsutdrag senast den 31 mars. Ange ombudens mailadress, då stämmohandlingarna kommer att skickas via e-post.


Varje lokalförening får skicka ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar, dock minst två ombud. Övriga deltagare/ medlemmar anmäler sig genom att maila sin anmälan till samma adress.


Kostnaden för eftermiddagsfika och lunch är 260 kr per person respektive 150 kr för junior (max 18 år), vilket ska sättas in på SFFs bankgiro 550-1184 i samband med anmälan.Välkomna!Motioner skall ha inkommit till skreteraren senast två månader före stämman (7/2-24). Vi ser helt att motioner kommer in via mail (se adress ovan)


Tips hur en motion skall utformas hittar du i detta dokument: 


 

Tidigare årsstämmor: 

Årstämma 2023 protokoll