Fjordhästprofilen

Fjordhästprofilen

Titeln fjordhästprofil skall tilldelas en medlem som med, att genomfört mångårigt arbete och främjat fjordhästen t.ex genom avelsarbete, tävlingar, funktionärsarbete m.m.

 

Fjordhästprofil utmärkelsen utdelas på stämman och en förhoppning finns att detta skall kunna hållas hemligt fram till denna dag. Att bli Fjordhästprofil skall vara en alldeles särskild utmärkelse som skall sporra andra medlemmar i deras utövande.

 

Presenten kan variera och beslutas i samband med att man utser Fjordhästprofilen. Diplom tilldelas alltid med en motivering om varför man får utmärkelsen. Diplom undertecknas av föreningens ordförande.

 

Styrelsens medlemmar, ledamöter och suppleanter kan ej få Fjordhästprofil utmärkelsen under de år man är aktiv i styrelsearbetet.

 

SFF:s medlemmar kan sända in förslag till styrelsen genom sekreteraren senast den 1/2, för att sedan efter beslut av styrelsen utdelas på SFF:s ordinarie årsstämma året därpå.

 


Är du intresserad av vilka som dått detta priser tidigare. Klicka in i dokumentet nedan