Fjordhästprofilen

Fjordhästprofilen

Titeln fjordhästprofil skall tilldelas en medlem som med ett mångårigt arbete främjat fjordhästen till exempel genom avelsarbetet, tävlingar, funktionärsarbetet med mera. Fjordhästprofilutmärkelsen utdelas på stämman. Att bli Fjordhästprofil skall vara en alldeles särskild utmärkelse som skall sporra andra medlemmar i deras utövande.


Presenten kan variera och beslutas i samband med att man utser Fjordhästprofilen. Diplom tilldelas alltid med motivering om varför man blivit utsedd. Diplom undertecknas av föreningens ordförande. Styrelsens medlemmar, ledamöter och suppleanter kan ej få Fjordhästprofil utmärkelsen under de år man är aktiv i styrelsearbetet.


SFF:s medlemmar kan sända in förslag till styrelsen genom sekreteraren. Information om sista förslagsdagen finns i Lill- Blakken. Skick gärna med både motivering och en bild.


Är du intresserad av vilka som dått detta priser tidigare. Klicka in i dokumentet nedan