Bli medlem

Bli medlem i Svenska Fjordhästföreningen

Bli medlem i Svenska fjordhästföreningen! Som medlem får du fyra nummer av medlemstidningen Lill-Blakken per år. Du får också utskick med information om aktiviteter i ditt område. Det ordnas många olika evenemang under året, som utställning, tävling, kurser, möten mm. Som medlem missar du inget, och du får träffa andra fjordhästvänner. Du får även rabatt på vissa arrangemang.


Du blir medlem genom att ansluta dig till någon av våra lokalföreningar- du väljer själv vilken HÄROBS! Junior räknas till och med det år du fyller 18.