Visa häst

Visa häst

Visa gärna din fjordhäst på sommarpremiering eller utställning!


På sommarpremiering kan alla renrasiga fjordhästar utom ej godkända hingstar äldre än 3 år visas. Varje individ får visas högst en gång per år. I storeglementet kan du läsa mer om detta. Information om platser, tider och anmälan finns på www.svehast.se.


Det går också att visa fjordhäst på utställning. Föreningen ordnar riksutställning varje år. Dessutom brukar det ordnas några lokala utställningar och fjordhästar är ibland välkomna på utställningar för andra raser. På utställning kan man visa hur ofta man vill.


Här finns anvisningar för hur du visar häst vid hand på utställning och premiering. Det finns också regler för dig som tävlar i handlerklass


Visa häst vid hand