Brukbarhetstest

Brukbarhetstest


Nyhet! Nu kan föreningarna arrangera brukbarhetstester digitalt. Bedömningen sker av film inskickad av utföraren. Testerna utförs och bedöms enligt bestämmelserna.

Brukbarhetstesterna är till för att vara "milstolpar" i hanteringen och utbildningen av din unga fjordhäst. Testerna är nivåindelade enligt följande:

Nivå 1: Visa vid hand, vara uppbunden och lyfta hovar.
Nivå 2: Lasta hästen med hjälp av medhjälpare.
Nivå 3: Tränsa, sela och tömköra.
Nivå 4: A Tömkörning av hinderbana   B Tömkörning med linor och svängel eller släpa
Nivå 5: A Löshoppning  B Spänna för och dra rockard  C Ridning

Bedömning: Nivå 1-2 Brukbarhetstesten bedöms av kompetent person utsedd av lokalföreningens styrelse. Nivå 3-5 Brukbarhetstesten bedöms av kompetent person utsedd av lokalföreningens styrelse. Ridinstruktör, körinstruktör eller likvärdig kompetens. Efter godkänd nivå tilldelas hästen brukbarhetsdiplom.


Minimiålder vid de olika brukbarhetstesterna:
Nivå 1. Från 4 månader
Nivå 2. Från 1 år
Nivå 3. Från 2 år
Nivå 4. Från 2 år
Nivå 5. Från 3 år 


Dokument: