Brukbarhetstest

Brukbarhetstest

Brukbarhetstest är ett bra sätt att stämma av den unga hästens utbildning. Kolla med din lokalförening om de arrangerar träningar och prov för test.


Testerna är nivå indelade enligt följande:

Nivå l

Visa vid hand, vara uppbunden och lyfta hovar.


Nivå 2

Lasta hästen med hjälp av medhjälpare


Nivå 3

Tränsa ,sela och tömköra


Nivå 4

A) Tömkörning av hinderbana


B) Tömkörning med linor och svängel


Nivå 5

A) Löshoppning


B) Spänna för och dra rockard


Nivå 6

A) Ridborgarmärket

B) Dressyrkörning

C) Draglagsprov


Nivå 1-3 Bedöms av kompetent person utsedd av lokalföreningens styrelse. Alt. ridledare, körinstruktör eller likvärdig kompetens.

Nivå 4-6 spår A Bedöms av lägst ridledare.

Nivå 4-6 spår B+C Bedöms av körinstruktör alt. lägst ridledare.

Efter godkänd nivå tilldelas hästen brukbarhetsdiplom.

Minimiålder vid de olika brukbarhetstesterna.


Nivå l. Från 4 mån.

Nivå 2. Från l år.

Nivå 3. Från 2 år.

Nivå 4. Från 2 år.

Nivå 5. Från 3 år.

Nivå 6. Från 4 år.


Anvisningar och bedömning vid brukbarhetstest för fjordhäst

Nivå 1

Hästen skall fördgrimma framvisas av sin ledare i skritt. Hästen skall bindas upp och då visa ett lugnt temperament.

Vid lyftande av hovar skall hästen villigt lyfta sina hovar samt villigt hålla hoven uppe.

Nivå 2

Domaren bedömer hästens reaktioner och samarbetsvilja vid på och urlastning i transport samt hästens beteende inne i transporten.

Medhjälpare och ev. sällskapshäst får användas.

Nivå 3

Domaren bedömer hästens beteende vid tränsning och selning. Vid tömkörning bedöms hästens förståelse för kommandoord och

hjälper.

Nivå 4

Bedömning sker av hästens samarbetsvilja, förståelse får kommandoord, hjälper samt hästens temperament.

Nivå 5

A: På löshoppningen bedöms hästens teknik, framåtbjudning, taxering och temperament.

B: Domaren bedömer anspänning, körning i skritt och trav samt halt.

Nivå 6

A: Domaren bedömer enligt SRFs regler för ridborgarmärket, dvs. skritt, trav och galopp under ryttare.

B: Hästen skall köras lätta programmet med godkänd poängsumma.

(Se SRFs TR)

C: Draglagsprov med lass och vikt anpassat till terrängen. Minst tre lydnadshinder skall ingå. Domaren dömer anspänning,

lydnad, dragvillighet och halter.


Brukbarhetsdiplomens färger

Nivå 1= gul

Nivå 2= rosa

Nivå 3= ljusblå

Nivå 4= grön

Nivå 5= grå

Nivå 6=beige


Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se