Storeglemente

Storeglemente

Här finner du gällande reglemente för ston. 

Proposition vid höjning av avelsvärdeklass av ston , och meritförteckning

Det kommer fortsättningsvis även vara möjligt att höja sitt sto på sommarpremiering men höjning genom ansökan "pappersvägen" är ett alternativ till att höja sitt sto till AB/A/Elit/ Super-Elit. Mer info finns i propositionen nedan och i storeglementet under fliken regler.

Digital ansökan om höjning av sto

Kostnaden är 450 kr och betalas i samband med
ansökan till SFFs bankgiro 550-1184, ansökan behandlas inte förrän betalningen är inkommen.
Ange namn och att betalningen avser ansökan om höjning.


 
 
 
 
 
 
AB
A
ELIT
SUPER ELIT