Riksutställning & Hingstpremiering

Hingstpremiering & Riksutställning 2022


Kataloger: Proposition för Grevagården 17-18 september 2022 hittar du om du klickar på knappen här nedanför.

OBS! Anmälan til Hingstpremieringen ska ske senast den 31 juli 2022 som internetanmälan. Länk till anmälan: HINGSTPREMIERING


Och anmälan till Riksutställningen skall ske senast den 9 september 2022 som internetanmälan. Länk till anmälan: RIKSUTSTÄLLNING

Observera förlängd anmälningtid!Kataloger & Program 2022:Festmiddag 17/9

På lördagskvällen är ni välkomna på en gemensam festmiddag.
Kostnad 250 kr person, 100 kr för barn upp till och med 12 år.
Anmäl senast 10/9 genom att betala middagen till SFF:s bankgiro 550–1184 eller via swish
1235848890. Det är viktigt att du kommer ihåg att skriva vem betalningen är från samt att det
gäller middag och antal vuxna respektive barn. Ange även kostpreferenser och maila detta till
kassor@fjordhastforeningen.se

ARKIV

Program & Katalog OBS! 2021

Nedan finner ni Program och Katalog för helgen på Grevagården. 
Observera att dessa i år är två stycken separata dokument. 
Det kommer inte finnas några kataloger eller program att hämta på Grevagården, utan du behöver själv skriva ut dessa hemma.