Kastrering av individ

Rapportering om kastrering av individ. 


Veterinär skall, vid kastreringen, föra in uppgifterna om detta på rätt sida i hästens pass, samt stämpla och signera.


Sedan fotar/ kopierar/scannar man av hela den aktuella sidan i passet.

Det är viktigt att både UELN nummer och SE nummer syns tydligt.

Om underlag på kastreringen saknas i passet kan du skicka in t.ex. journalutdrag, alternativt intyg av veterinär/id-kontrollant, på att hästen är kastrerad.


Tänk på att hästens korrekta identitet, t.ex. chip- eller UELN-nummer måste framgå tydligt.


Du behöver även bifoga följande BLANKETT

Detta skall sedan mailas/postas inom 10 dagar efter att kastreringen utförts, till SH som då ser till att det blir korrekt infört i databasenSFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)