Kastrering av individ

Ändring vid rapportering om kastrering av individ. 


Veterinär skall, vid kastreringen, skriva in detta på rätt sida i passet. Samt stämpla och signera där. 

Sedan fotar man av/ kopierar/scannar av hela den aktuella sidan i passet.
Det är viktigt att UELN nummer och SE nummer syns tydligt. 

En oberoende person skall sedan vidimera kopian.  


Du behöver även bifoga följande BLANKETT

Detta skall sedan mailas/postas inom 7 dagar efter kastreringen utförts till SH som ser till att det blir korrekt infört i databasen. SFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)