Förärvningspris

Förärvningspris

Regler för utdelning av förärvningspris för hingstar och ston.


För erhållande av Svenska Fjordhästföreningens förärvningspris ska stoet, hingsten ha visat god nedärvning samt lämnat flera avkommor av mycket god kvalitet i Sverige. Priset kan endast delas ut till A- eller ELIT-premierad hingst eller sto som är eller har varit vid liv under utdelningsåret. Priset som består i hederspris och diplom, utdelas vid årsstämman efter beslut av styrelsen sedan denna, senast 1 februari fått kännedom om en häst som är berättigad till utmärkelsen. Detta sökes av hästägaren själv och skickas till sekreteraren.


Hingst

Till utdelning för beräkning av hingstens förärvning skall följande poängskala användas:

Godkänd hingst  3 poäng

Diplomsto              3 poäng


Sto

Till ledning för beräkning av stoets förärvning skall följande poängskala användas:

Godkänd hingst  3 poäng

Diplomsto              3 poäng

Levande födda föl som ej tidigare räknats 1 poäng

Minst 1 godkänd hingst eller diplomsto erfodras.


Vid 21 poäng för hingst och 15 poäng för sto, bör styrelsen kunna besluta om utdelning av förärvningspris.