Medlemsrapportering (för lokalföreningar)


Medlemsrapportering 


Varje år skall lokalföreningarna rapportera in antalet medlemmar till medlemsansvarig i SFF. Se till att rapportera in i god tid då betalningen skall finnas på SFF's bankgiro senast den 1 december för att föreningen skall ha rösträtt på årsstämman nästkommande år enligt SFF's stadgar.

Kassören skickar ut en påminnelse med en länk för rapportering i början av oktober och sedan faktueras föreningen. 


Fyll i nedanstående uppgifter. Fält märkt med * är obligatoriska uppgifter.

Om man önskar få fakturan via vanlig post, ange detta under meddelande.

SFF skickar en faktura på beloppet efter inkommen rapportering