Föreningen

Om föreningen

Svenska fjordhästföreningen (SFF) bildades 1961. För närvarande består Svenska fjordhästföreningen av 20 lokalföreningar som har sammanlagt drygt 600 medlemmar.  Föreningen arbetar för fjordhästens fortlevnad och utveckling genom att till exempel göra upp regler för avelsgodkännande av hingstar, sköta registrering och stamboksföring mm. Den första svenska stamboken över fjordhästar kom ut 1964.


Förutom avelsarbete arbetar SFF även med tävlingsverksamhet. Varje år arrangeras Fjordhäst SM av någon av lokalföreningarna ute i landet. Man tävlar då i hoppning, dressyr, precisionskörning, brukskörning, bruksridning och allround. På avelssidan är det största arrangemanget riksutställning och hingstpremiering som hålls i Vetlanda varje höst.


Föreningen har en styrelse där förtroendevalda från stora delar av landet ingår. Styrelsen väljs varje år vid årsstämman.


Fjordhastforeningen.se är SFF's webbplats och Lill-Blakken är SFF's tidning, som distribueras till medlemmar, domare och andra länders fjordhästföreningar.  Vi finns även på Facebook.GDPR och Svenska fjordhästföreningen

GDPR är en förkortning som väl ingen har missat. Det handlar om hantering av personuppgifter och ditt skydd som privatperson. Förut talade vi om PUL, personuppgiftslagen, och nu utökas reglerna lite till i och med GDPR. Många är berörda, och förstås även vi som förening. Vi är ansvariga för personuppgifter, och om du har frågor om detta kan du nå oss genom de kontaktuppgifter som finns på hemsidan (styrelse) eller var publicerade i Lill-Blakken nummer 2.


Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt. Men en del personuppgifter är helt nödvändiga för att vi ska kunna t.ex. registrera hästar (utfärda hästpass eller göra tilläggsregistreringar), arrangera avelsvärdering, utställning, kurser mm. Vi har också en medlemsförteckning för att kunna skicka ut Lill-Blakken och annat material till medlemmarna. När du blir medlem tolkar vi det som att du samtycker till att finnas på medlemsförteckningen, och när du anmäler dig eller din häst till ett arrangemang innebär det ett samtycke av hantering av personuppgifter som behövs för detta.


Svenska fjordhästföreningen kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse. Vi kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation. Vi har också redan sedan tidigare sett över detta, och bland annat nekat sponsorer att få ta del av vår medlemsförteckning.


Svenska fjordhästföreningen kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla gällande regler och för att kunna tillgodose dina behov som medlem eller kund hos oss.


I samband med våra evenemang kommer vi, liksom tidigare, att fotografera deltagare, funktionärer och publik. Bilder kan publiceras på hemsida, sociala medier eller medlemstidning. Om du inte vill medverka i sådan publicering ska du kontakta oss.


Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Svenska fjordhästfölreningen behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som vi behandlar och som avser dig. Du kan alltid kontakta oss och få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du har också rätt till rättelse av eventuella personuppgifter som vi behandlar.


Om du önskar att dina personuppgifter blir raderade, begränsas eller om du önskar göra en invändning mot Svenska fjordhästföreningens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Men observera att en viss hantering av personuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna ta del av det som ingår i din medlemsavgift.


Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt att inge klagomål

Om du önskar framföra ett klagomål kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00