Stambokföring

Stambokföring av ston


Alla avelsvärderade fjordston fyra år och äldre som uppfyller rasvisa krav är berättigade att
stambokföras.


För att erhålla stamboksnummer krävs ansökan nedan.

Stamboksföringsavgiften är för närvarande 500 kr. Avgiften faktureras när ansökan är behandlad.
Stoet tilldelas då ett riksstamboksnummer.


Ansökan om stamboksföring av sto: 

1. Fyll i följande blankett. Se till att texta ordentligt. 

2.  Skicka sedan blanketten genom att antingen scanna/fota av denna och skicka via e-post till sh@svehast.se.
Alternativt posta blanketten till :

Svenska Fjordhästföreningen
c/o Svenska hästavelsförbundet

Box 314, 532 24 Skara

3. När SH har registerat och behandlat din anmälan skickas en faktura från SFF till dig. Kostnad för stambokföring är 500 kr. När betalningen inkommit så kommer din ansökan att godkännas och ditt sto får sitt stamboksnummer. Vårt kansli, Svenska Hästavelsförbundet sänder stamboksföringsbevis med tilldelat
riksstamboksnummer till alla ägare under hösten, stamboksföringsarbete sker löpande allteftersom
protokoll och avgifter inkommer. 

Svenska Hästavelsförbundet nås på telefon, 0511-441 881 eller via
E-post: SH@svehast.se

När allt är klart får ni gärna mejla högupplöst uppställningsbild (minst 1 MB), till Lill-Blakkens
redaktion för publicering i stambok så småningom. E-post: lill-blakken@fjordhastforeningen.se


Bestämmelserna om olika avelsvärdeklasser med mera återfinns i  avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar.