Stambokföring

Stambokföring av ston


Alla avelsvärderade fjordston fyra år och äldre som uppfyller rasvisa krav är berättigade att
stambokföras.


För att erhålla stamboksnummer krävs att insättning av stamboksföringsavgiften görs till Svenska
Fjordhästförningen.

Stamboksföringsavgiften är för närvarande 500 kr och betalas in på bankgirokonto 550-1184.
Stoet tilldelas då ett riksstamboksnummer.

Ange vid inbetalning vilket sto betalningen avser samt ägarens namn och adress, gärna också var stoet visades.

Om du inte får plats med alla uppgifter vid betalning mejla uppgifterna till info@fjordhastforeningen.se

Vårt kansli, Svenska Hästavelsförbundet sänder stamboksföringsbevis med tilldelat
riksstamboksnummer till alla ägare under hösten, stamboksföringsarbete sker löpande allteftersom
protokoll och avgifter inkommer. 

Svenska Hästavelsförbundet nås på telefon, 0511-441 881 eller via
E-post: SH@svehast.se

När allt är klart får ni gärna mejla högupplöst uppställningsbild (minst 1 MB), till Lill-Blakkens
redaktion för publicering i stambok så småningom. E-post: lill-blakken@fjordhastforeningen.se


Bestämmelserna om olika avelsvärdeklasser med mera återfinns i  avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar.