Årets hästar

Årets avelshäst och Årets prestationshäst

Titlarna Årets avelshäst och Årets prestationshäst tilldelas svenskägd fjordhäst som varit i livet det aktuella året efter beslut från styrelsen. Styrelsen prioriterar resultat under det aktuella året.


SFF:s medlemmar kan sända in förslag till styrelsen genom sekreteraren. Information om sista förslagsdagen finns i Lill- Blakken. Skicka gärna med både motivering och en bild.