Prestationsmedalj

Prestationsmedaljer

Ovan finns en lista över alla som tagit prestationsmedlajer. För varje gren står endast den högsta valören som tagits.


Prestationsmedaljer delas ut till fjordhästar utifrån deras tävlingsmeriter. Medaljerna finns i valörerna guld, silver och brons och de utdelas för prestationer i följande grenar: hoppning, dressyr, körning, brukskörning, bruksridning, skogskörning, plöjning, distansritt, fälttävlan, WE, western och allround.


I vissa fall kan prestationsmedaljer bidra till att höja hästens eller dess föräldrars avelsvärde. Läs mer om regler angående detta under avel.


Vilka resultat hästen måste ha uppnått för att vara berättigad till en prestationsmedalj framgår av följande dokument :Regler för ansökan om prestationsmedalj


Prestationsmedaljer söks från SFF. 

Ansökan om prestationsmedalj (PDF)

Skicka din ansökan tillsammans med intyg och kopia av hästpass.

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se