Avel

Avel

Här nedan följer rasbeskrivning och avelsmålsättning för fjordhästen,
samt plan och riktlinjer för föreningens verksamhet inom avelsområdet.


Avelskomitté 2024


AnnaCathrine Nennestam
Anna Gehlin
Gunilla Olander
Anette Holmgren

Annika Klintberg

E-post Avelskommitén


GÅR DU I TANKAR ATT BETÄCKA DITT FJORDSTO?

 

Om du har frågor om avel, ditt sto, vilka hingstar som kan passa ditt sto osv - kan du ta kontakt med kunniga personer för råd och tips, t.ex. uppfödaren till ditt sto, någon annan uppfödare i din närhet, hingsthållare alternativt hingstägare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss i SFFs avels kommitté. via mail:

avel@fjordhastforeningen.se

Vi hjälper dig gärna att se vilken/vilka hingstar som skulle kunna vara en bra val  till just ditt sto.

 

Bra att veta

De allra första frågorna du bör ställa sig som uppfödare är

– Vad är mitt avelsmål?

-Passar mitt sto in i mitt avelsmål?

 

Viktiga uppgifter att ta med om du vill ta hjälp av SFFs avels kommitté

 • Ditt namn
 • I vilken geografisk del av landet söker du hingst:
 • Hur vill du bli kontaktad?
 • -Via telefon Mobilnummer:
 • -Via mejl Mejladress:
 • Stoets namn:
 • Stoets registreringsnummer:
 • Har stoet övriga meriter?
 • Stoets starka sidor:
 • Stoets svaga sidor:
 • Syfte med avkomman:
 • Övriga önskemål om hingsten.
 • ÖvrigtSFFs plan och riktlinjer

Svenska fjordhästföreningen är från och med den 1 januari 2011 en egen avelsorganisation. Detta uppdrag beskrivs i följande dokument, som är godkänt av Jordbruksverket och Norsk Hestecenter (den norska motsvarigheten till SH):


Plan och riktlinjer för Svenska fjordhästföreningens Del 1 & Del 2


Avelsmålsättning

Fjordhästen är en av de äldsta hästraserna i Europa. I många hundra år har man drivit renavel med denna ras i de norska fjord- och fjällbygderna på Vestlandet. De naturliga förhållandena har i stor utsträckning förhindrat inkorsning av andra raser i fjordhästen. Från att tidigare ha varit en mycket efterfrågad småbrukarhäst i sitt hemland Norge, liksom i många andra länder i Europa, har man i fjordhästen funnit en samarbetsvillig och allsidig familjehäst. Målsättningen bör vara att fjordhästen både skall kunna användas inom sina traditionella områden i jord och skog och dessutom även kunna tillfredsställa de växande kraven på en allsidig användbar familjehäst. Därför vill man att den dels skall vara en smidig körhäst, dels en häst för ridning i skog och mark (fjordhästen har av naturen ett utpräglat terrängsinne) samt dessutom en tålig ungdomshäst lämpad för lätta tävlingar i hoppning, körning och dressyr.


Vår avelsmålssättning är att med rasbeskrivningen som grund och i nära samarbete med riksföreningarna i Norge och i andra länder ta vara på och förbättra fjordhästens många goda egenskaper. Dessa är ett utpräglat gott lynne, energi, samarbetsvilja, härdighet, lättföddhet, god fruktsamhet, god hållbarhet och en sund konstitution. Avelsurvalet bör därför inriktas på en rörlig häst med harmonisk byggnad där ett oeftergivligt krav är att bevara den gamla norska fjordhästtypen, på norska uttryckt "fjordhestpreg".'