Årsstämman

Välkommen till digital Årsstämma 6 juni 2020

Se inbjudan i dokumentet nedan till vänster och tips i Zoom till höger.

Årsstämma 2019


Till revisorer omvaldes Ulla Johansson och Maud Olander, och till revisorssuppleanter omvaldes Mia Ewerskog och Marie Sandelin. Lars Fredrik Cederblad avgick ur valberedningen och Marie-Louise Cederblad nyvaldes för en tid av tre år. Sammankallande i valberedningen är Lars-Ove Larsson och i valberedningen kvarstår även Elisabeth Larsson.

En lång debatt handlade om hur motioner bör hanteras inför stämman, och många olika åsikter framfördes. Styrelsen redovisade en möjlig framtida lösning av hantering av medlemsavgifter och medlemsregister, som kan öka både säkerhet och effektivitet och dessutom bättre uppfylla kraven i GDPR. Ingen av dessa punkter var beslutspunkter.

När stämman avslutats var det dags för prisutdelning från ett dignande prisbord. Avgående föreningsfunktionärer avtackades, och förutom de som nämnts ovan var det också stamboksföraren Gunilla Olander och registratorn Annerli Johansson. Priser från fjordcupen delasdes ut, liksom priser till de som tagit medalj på SM i bruksridning. Årets hästar och profil fick pris och även många olika avelsutmärkelser uppmärksammades. Samtliga är omnämnda i verksamhetsberättelsen som finns i Lill-Blakken.


Årsstämman 2018

Summering från stämman och konstituerande styrelsemöte 8/4 2018


Styrelsen 2018:

Ordförande Helena Kättström, vice ordförande Anna Magnusson Gardelin, sekreterare Katarina Mellquist, kassör Ingrid Lennartson, ledamöter Per Axelsson, Linda Åhlén och Johan Lundberg Larsson.

Suppleanter: Jan Olof Dahlenbäck, Anna Ohlsson, Annerli Johansson, Moa Belin och Frida Johansson.

Styrelsen utsåg Anna Ohlsson till medlemsansvarig, vilket betyder att det är till Anna lokalföreningarna ska rapportera nya medlemmar, adressändringar och när Lill-Blakken saknas.


Övriga val på stämman:

Revisorer: Ulla Johansson och Maud Olander. Revisorssuppleanter Marie Sandelin och Mia Ewerskog.

Valberedning: Lars-Fredrik Cederblad (sammankallande), Lars-Ove Larsson och Elisabeth Larsson.


Nya stadgar:

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsen förslag till ändring av stadgarna. De nya stadgarna gäller från 1/1 2019 och kommer att finnas på hemsidan.


Medlemsavgift:

Medlemsavgiften till SFF beslutades höjas med 25 kr (gäller 2019)., och lokalföreningarnas avgift till SFF blir då 250 kr (och för medlemmarna tillkommer avgiften till lokalförening).


Styrelsemöten:

Styrelsen planerar att sammanträda 28/4, 18/6, 12/8, 6/10 och 8/12.


Summering från SFF stämma 2019-04-06

Årsstämman hölls i Sjögestad den 6 april 2019, och drygt 50 personer kom. Mötet inleddes med att Sissi Lilja från vår huvudsponsor Agria höll ett uppskattat föredrag om hästens hållbarhet och vad man ska tänka på vid träning.

Förhandlingarna leddes av Sanna Soleskog. Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 250 kr utöver avgiften till lokalföreningarna, dvs oförändrad.

I styrelse och suppleanter hade Per Axelsson (ledamot), Annerli Johansson (suppleant) och Jan-Olof Dahlenbäck (suppleant) avböjt omval och efter förslag av valberedningen valdes Anna Ohlsson in som ny ledamot, och Emma Isacsson och Susan Carlsson nyvaldes till suppleanter för tre år. Dessutom valdes Amanda Wallman in som suppleant för ett år, som fyllnadsval efter Anna Olsson. Helena Kättström omvaldes till ordförande, och Johan Lundberg Larsson omvaldes som ledamot. Då styrelsen hållit sitt konstituerande möte fördelades övriga poster så att Anna Gardelin Magnusson är vice ordförande, Katarina Mellquist sekreterare, Ingrid Lennartson kassör och ledamöter är Linda Åhlén, Johan Lundberg Larsson och Anna Ohlsson. Suppleanter är förutom de nyvalda Moa Belin och Frida Johansson.

Kalmar läns ff drog tillbaka sina motioner vid stämman och de önskar inte få dessa publicerade.

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se