Revisorer och valberedning

Revisorer                                         

Ulla Johansson

Ståltorp, Söderköping

E-post Ulla


Gunilla Olander


Revisorssuppleanter


Marie Sandelin och Mia EwerskogValberedning

Marie-Louise Cederblad (sammankallande)


Elisabeth Larsson


Annerli Johansson

Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se