Revisorer och valberedning

Revisorer                                         

Ulla Johansson

Ståltorp, Söderköping

E-post Ulla


Maud Olander


Revisorssuppleanter


Marie Sandelin och Mia EwerskogValberedning

Lars-Fredrik Cederblad (sammankallande)


Lars-Ove LarssonElisabeth Larsson


Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se