Pass & ID

Hästpass

Alla hästar måste ha hästpass. När du köper häst ska passet alltid följa med, även om hästen inte är färdigbetald. Godta aldrig att du ska få passet senare, för du får inte transportera hästen utan att passet är med.


Du måste ansöka om hästpass för fölet senast när det är sex månader gammalt eller senast den 31 december det år fölet är fött (det som infaller senast av de båda alternativen är det som gäller, och alltså är det för de flesta föl den 31 december som är senaste ansökningsdag för hästpass. Observera dock att priset blir högre om du väntar till senare än den 1 november (se nedan om priser för pass). Enligt de nya reglerna för hästpass måste en häst ha ett hästpass senast då den är 12 månader gammal, eller tidigare om den permanent lämnar födelseanläggningen utan sin mamma. Om den får hästpass senare än vid tolv månaders ålder eller när den redan har lämnat sin mamma så tas den automatiskt ur livsmedelskedjan och får ett så kallat duplikatpass.


För att kunna söka pass för föl måste du ha en betäckningsrapport. Den får du av hingsthållaren när du har rapporterat resultatet av betäckningen. Du ska också meddela resultatet till SFF, vilket är nytt från och med 2012. Här kan du läsa mer om de nya rutinerna som gäller för stoägare. Läs mer om betäckningsrapportering.
Läs mer här om vad som krävs ytterligare för att få ett pass.


Uppdatera uppgifter i pass

Följande gånger behöver du skicka in ditt pass :

  • om du låtit chipmärka en häst som inte är märkt sedan innan
  • när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur.
  • när hästens signalement behöver uppdateras. En signalementsbeskrivning utförd av en godkänd id-kontrollant ska bifogas.

Du har enligt EU-förordningen 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som påverkade uppgifterna i passet.
Om din häst har blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får bli livsmedel, så har du 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

Passet i original skickas in till vårt kansli på Svenska hästavelsförbundet.
Adress hittar du här.


Om hästen blivit chipmärkt ska även chipmärkningsrapport och förslutet kuvert med tagel skickas in.