Ägarbyte

Rutin vid ägarbyte av fjordhäst

När du ska göra ett ägarbyte för en fjordhäst, ska du:

1. Se till att blanketten för ägarbyte (den ska följa med i passet) fylls i av säljare och köpare.

2. Maila kassor@fjordhastforeningen.se med information om att hästen har bytt ägare, namn & adress, telefonummer och eventuellt organisationsnummer. Samt om du önskar faktura per post annars kommer du få en digital faktura när ägarbytet är klart. Kostnad 150 kr

3. Skicka in blanketten till Svenska hästavelsförbundet.


Ägarbyten bör rapporteras in till registraturen. Det ägarbevis som sitter löst istoppat på passpärmens insida tas ur och baksidan på ägarbeviset ska fyllas i. Enklast är om säljaren först skriver under med sin namnteckning och skriver i datum för ägarbytet. Ägarbeviset lämnas sedan till köparen som kompletterar med sina namn- och adressuppgifter och skickar in ägarbeviset till registraturen. Om säljarens underskrift saknas kan kopia av köpekontrakt bifogas. Om hästen köps på avbetalning eller om köparen ska ha hästen på prov en viss tid, vänta med ägarbytet tills dess att allting är helt klart. Själva passet ska hela tiden vara där hästen är.


SFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)